Jean Monnet-centrum

Hur söker jag?

Om du vill söka för din organisations räkning ska du vända dig till genomförandeorganet för Erasmus+.

Vad går det ut på?

Jean Monnet-centrum ska samla kunskap och kompetens om EU-frågor.

Tanken är att samla expertis på hög nivå för att sammanföra olika EU-ämnen, driva initiativ över gränserna och skapa kontakter med institutioner i andra länder.

Centrumen ska också nå ut till studenter inom relevanta ämnen samt till beslutsfattare, myndigheter, civilsamhället och allmänheten.

Vilka möjligheter finns?

Med hjälp av Erasmus+ kan universitet och högskolor

  • organisera och samordna personal- och dokumentationsresurser när det gäller EU-kunskap
  • leda forskning i specifika ämnen
  • utveckla utbildningsprogram och läromedel för att uppdatera och komplettera kurser och läroplaner
  • förbättra diskussionen och kunskaperna om EU
  • systematiskt offentliggöra forskningsresultat.

De deltagande lärosätena förväntas stödja centrumet genom råd och visioner och främja dess initiativ och verksamhet.

Hur går det till?

För att kunna söka måste organisationen vara ett lärosäte i valfritt land. Om lärosätet ligger i ett programland måste det ansluta sig till Erasmusstadgan för högre utbildning.

Jean Monnet-centrum förväntas

  • delta i kommunikations- och informationsevenemang på europeisk och nationell nivå
  • arrangera evenemang, föreläsningar, seminarier eller workshoppar med beslutsfattare på olika nivåer, civilsamhället och skolor
  • kommunicera resultaten med hjälp av seminarier eller föreläsningar riktade till allmänheten och företrädare för civilsamhället
  • bilda nätverk med andra organisationer och privatpersoner som får stöd från Jean Monnet-insatser
  • publicera sin verksamhet som öppna lärresurser.

Ett lärosäte kan bara ha ett Jean Monnet-centrum åt gången.

Vad mer behöver jag veta?

Om centrumets samordnare måste bytas ut, ska organisationen skicka en skriftlig begäran om detta till genomförandeorganet för Erasmus+.

Centrumet får samarbeta med andra institutioner och organisationer i samma stad eller region förutsatt att de är fristående och specialiserade på EU-studier och tillhör ett lärosäte.

Hur söker jag?

Om du vill söka för din organisations räkning ska du vända dig till genomförandeorganet för Erasmus+.

Mer information

Läs om Jean Monnet-centrum i programhandledningen för Erasmus+ eller på genomförandeorganets webbplats.

Om du behöver veta mer kan du kontakta genomförandeorganet eller kommissionen.

Dela denna sida