Centri odličnosti Jean Monnet

Prijava

Organizacije se lahko prijavijo pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Namen

Centri odličnosti so središča akademskega znanja in poznavanja vprašanj EU.

Centri omogočajo sodelovanje akademikov na področju evropskih zadev ter tudi uvajajo nadnacionalne dejavnosti in vzpostavljajo povezave z drugimi ustanovami v drugih državah.

Namenjeni so študentom ter snovalcem politik, javnim uslužbencem, civilni družbi in javnosti.

Možnosti

Program Erasmus+ omogoča visokošolskim ustanovam, da:

  • organizirajo in koordinirajo človeške in dokumentarne vire, povezane s študijami EU
  • vodijo dejavnosti raziskovanja posameznih tem
  • razvijajo vsebine in orodja za posodabljanje in dopolnjevanje trenutnih študijskih programov in učnih načrtov
  • krepijo razprave in izmenjave izkušenj
  • sistematično objavljajo rezultate raziskovanj

Sodelujoče visokošolske ustanove naj bi podprle strateški razvoj centra, zagotovile usmerjanje in vizijo ter spodbudile pobude in dejavnosti centra.

Delovanje

Prijavijo se lahko visokošolske ustanove s sedežem v katerikoli državi na svetu. Če ima visokošolska ustanova sedež v državi programa, mora biti nosilka listine Erasmus za terciarno izobraževanje.

Centri odličnosti se spodbujajo, da:

  • se udeležijo informativnih dogodkov na evropski in nacionalni ravni
  • organizirajo dogodke, predavanja, seminarje, delavnice s snovalci politik na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter z organizirano civilno družbo in šolami
  • razširjajo rezultate svojih dejavnosti z organizacijo seminarjev in predavanj, ki so namenjeni najširši javnosti in predstavnikom civilne družbe
  • se povezujejo z drugimi organizacijami in posamezniki, ki jih podpirajo dejavnosti Jean Monnet
  • objavljajo informacije kot prosto dostopne učne vire

Ustanova lahko hkrati gosti samo en center odličnosti.

Dodatne informacije

Kadar je treba poiskati zamenjavo za koordinatorja centra, mora organizacija poslati pisni zahtevek Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).

Center odličnosti lahko vključuje sodelovanje več institucij/organizacij s sedežem v istem kraju ali regiji. V vsakem primeru pa mora biti jasno označena institucija ali struktura, specializirana za evropske študije, in ga mora gostiti visokošolska ustanova.

Prijava

Organizacije se lahko prijavijo pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Več informacij

Glavni vir informacij o centrih odličnosti je vodnik za prijavitelje Erasmus+, več informacij o postopku prijave je na voljo pri Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Za več informacij se obrnite na Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo ali na Evropsko komisijo.

Dajte v skupno rabo to stran