Centrá excelentnosti Jean Monnet

Ako sa prihlásiť

Organizácie, ktoré majú záujem požiadať o grant, by sa mali obrátiť na Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Čo je cieľom?

Centrá excelentnosti majú slúžiť ako miesta, kde sa sústreďujú poznatky a zručnosti týkajúce sa záležitostí Európskej únie.

Tieto centrá spájajú odborné skúsenosti a vedomosti špičkových odborníkov s cieľom vytvárať prepojenia medzi rôznymi témami, ktoré súvisia s EÚ, a zároveň rozvíjať nadnárodné činnosti a prepojenia s inými inštitúciami v ďalších krajinách.

Sú určené takisto študentom, ktorí sa zaoberajú týmito témami, ako aj politikom, zamestnancom verejnej správy, občianskej spoločnosti a verejnosti.

V čom spočíva táto príležitosť?

Program Erasmus+ ponúka pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania (IVV) príležitosti na:

  • organizáciu a koordináciu personálnych a dokumentačných zdrojov, ktoré sa týkajú štúdií o EÚ,
  • realizáciu výskumných činností, ktoré sa týkajú konkrétnych tém,
  • rozvoj obsahu a nástrojov výučby s cieľom aktualizovať a doplniť súčasné kurzy a učebné plány,
  • rozvíjanie diskusie a výmeny skúseností o EÚ,
  • systematické uverejňovanie výsledkov výskumných činností.

Účastnícke IVV pomáhajú týmto centrám v ich strategickom rozvoji poskytovaním poradenstva a vízie a takisto podporujú ich iniciatívy a činnosť.

Ako to funguje?

Organizácia, ktorá má v úmysle podať žiadosť, musí byť IVV so sídlom kdekoľvek na svete. Ak je takáto IVV z krajiny účastniacej sa programu, musí mať platnú Chartu Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie.

Centrá excelentnosti môžu:

  • zapojiť sa do komunikačných a informačných podujatí na európskej a vnútroštátnej úrovni,
  • organizovať podujatia, prednášky, semináre alebo workshopy s tvorcami politík na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni a tiež podujatia s občianskou spoločnosťou a školami,
  • informovať o výsledkoch svojej činnosti na seminároch alebo prednáškach určených pre laickú verejnosť a zástupcov občianskej spoločnosti,
  • vytvárať kontakty s inými organizáciami a jednotlivcami podporovanými prostredníctvom akcií Jean Monnet,
  • uverejňovať svoju činnosť ako otvorené vzdelávacie zdroje.

Inštitúcia môže súčasne prevádzkovať iba jedno centrum excelentnosti.

Čo by ste ešte mali vedieť?

Ak je potrebné nahradiť koordinátora centra, musí sa poslať písomná žiadosť Výkonnej agentúre pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA).

Centrum excelentnosti môže zahŕňať spoluprácu viacerých inštitúcií alebo organizácií sídliacich v tom istom meste alebo regióne. Musí však ísť o zreteľne označenú inštitúciu alebo štruktúru, ktorá sa špecializuje na oblasť štúdia o Európskej únii, pričom jej hostiteľom musí byť IVV.

Ako podať žiadosť?

Organizácie, ktoré majú záujem požiadať o grant, by sa mali obrátiť na Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Ďalšie informácie

Hlavným zdrojom informácií o centrách excelentnosti Jean Monnet je sprievodca programom Erasmus+. Viac informácií o postupe podávania žiadostí vám poskytne Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

V prípade ďalších otázok môžete kontaktovať Výkonnú agentúru pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru. Takisto môžete kontaktovať Európsku komisiu.

Zdieľajte túto stránku