Centrele de excelență Jean Monnet

Cum puteți participa

Organizațiile interesate trebuie să depună cererea de finanțare la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Obiective

Centrele de excelență Jean Monnet sunt menite să servească drept punct focal de competențe și cunoștințe pe teme privind Uniunea Europeană.

Centrele reunesc expertiza și competențele unor experți de nivel înalt și au ca scop dezvoltarea de relații între diferitele discipline ale studiilor europene, precum și crearea de activități transnaționale și legături cu instituțiile universitare din alte țări.

De asemenea, au rolul de a asigura comunicarea cu studenții de la facultățile care se ocupă cu aspecte privind Uniunea Europeană, precum și cu factorii de decizie, funcționarii publici, societatea civilă și publicul larg.

Ce posibilități se oferă

Erasmus+ le oferă instituțiilor de învățământ superior posibilitatea de a:

  • organiza și coordona resursele umane și documentare legate de studiile privind Uniunea Europeană
  • conduce activități de cercetare în cadrul unor domenii specifice
  • dezvolta conținut și instrumente pentru a actualiza și completa cursurile și programa actuală de învățământ
  • consolida dezbaterea și schimbul de experiență cu privire la Uniunea Europeană
  • publica sistematic rezultatele activităților de cercetare.

Instituțiile de învățământ superior participante trebuie să sprijine centrul pentru ca acesta să se poată dezvolta strategic, să ofere îndrumare și o viziune și să promoveze inițiativele și activitățile centrului.

Cum funcționează

Organizația care intenționează să depună cerere de finanțare trebuie să fie o instituție de învățământ superior cu sediul în orice țară din lume. Dacă aceasta este situată într-o țară participantă la program, trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus valabilă.

Sarcini pe care centrele de excelență le-ar putea avea de îndeplinit:

  • să participe la evenimente de comunicare și informare la nivel național și european
  • să organizeze evenimente (cursuri, seminare, ateliere de lucru etc.) cu factorii de decizie de la nivel local, regional și național, precum și cu societatea civilă organizată și cu școlile
  • să disemineze rezultatele propriilor activități prin organizarea de seminare sau cursuri pentru publicul larg și reprezentanții societății civile
  • să comunice în rețea cu alte centre de excelență și cu persoane sprijinite de activitățile Jean Monnet
  • să își publice activitățile ca resurse educaționale deschise.

O instituție poate găzdui un singur centru de excelență.

Detalii practice

În cazul în care coordonatorul unui centru trebuie înlocuit, universitatea trebuie să trimită o cerere scrisă Agenției pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).

Un centru de excelență poate presupune cooperarea mai multor instituții/organizații stabilite în aceeași localitate sau regiune, dar trebuie să fie o instituție sau o structură a cărei denumire să indice în mod clar că este specializată în studii privind Uniunea Europeană și să fie găzduită de o instituție de învățământ superior.

Depunerea cererii

Organizațiile interesate trebuie să depună cererea de finanțare la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură.

Informații suplimentare

Ghidul programului Erasmus+ este principala sursă de informații cu privire la centrele de excelență Jean Monnet. Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură vă poate oferi mai multe detalii în legătură cu procesul de depunere a cererii.

Contactați Agenția sau Comisia Europeană.

Distribuie această pagină