Jean Monnet-expertisecentra

Hoe meld ik me aan?

Organisaties kunnen een aanvraag indienen via het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Wat is het doel?

Expertisecentra vervullen een spilfunctie als het gaat om kennis en vaardigheden op het gebied van EU-aangelegenheden.

Zij verzamelen expertise en inzichten van vooraanstaande deskundigen om diverse EU-thema's met elkaar in verband te brengen en om de transnationale activiteiten en samenwerking met andere instellingen in andere landen uit te bouwen.

Zij dragen hun kennis over aan studenten die zich met gerelateerde onderwerpen bezighouden, en aan beleidsmakers, ambtenaren, het middenveld en het brede publiek.

Wat zijn de mogelijkheden?

Erasmus+ geeft hogeronderwijsinstellingen de gelegenheid om:

  • human resources in verband met EU-studies en documentatie over dit onderwerp te organiseren en coördineren
  • leiding te geven aan het onderzoek naar bepaalde thema's
  • leermiddelen en -hulpmiddelen te ontwikkelen om het huidige cursus- en lesmateriaal te moderniseren
  • het debat en de uitwisseling van ervaring over de EU te verruimen
  • systematisch de resultaten van onderzoeksactiviteiten te publiceren

Van deelnemende instellingen voor hoger onderwijs wordt verwacht dat zij de expertisecentra ondersteunen in hun strategische ontwikkeling, richting geven en een visie ontwikkelen en de initiatieven en activiteiten van het expertisecentrum promoten.Instellingen voor hoger onderwijs

Hoe werkt het?

Elke instelling voor hoger onderwijs, waar ook ter wereld, kan een aanvraag indienen. Is het een instelling uit een programmaland, dan moet die het Erasmus-handvest voor het hoger onderwijs onderschreven hebben.Instelling voor hoger onderwijsInstelling voor hoger onderwijs

Van expertisecentra wordt verwacht dat zij:

  • meewerken aan communicatie- en voorlichtingsevenementen op Europees en nationaal niveau
  • evenementen organiseren (colleges, seminars of workshops) met lokale, regionale of nationale beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en scholen;
  • de resultaten van hun werk bekend maken via voordrachten of seminars voor het grote publiek en maatschappelijke organisaties
  • netwerken met andere organisaties en personen die door de Jean Monnet-acties worden gesteund
  • hun activiteiten publiceren als open leermaterialen

Een organisatie kan maar één expertisecentrum tegelijk huisvesten.

Wat u nog meer moet weten

Als de coördinator van het centrum vervangen moet worden, moet dat schriftelijk worden aangevraagd bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA).

Een expertisecentrum mag ook bestaan uit een samenwerkingsverband van instellingen of organisaties uit dezelfde stad of regio, maar ze moeten allemaal uitdrukkelijk gespecialiseerd zijn in EU-studies, en onder leiding staan van een hogeronderwijsinstelling.Instelling voor hoger onderwijs

Hoe aanvragen?

Organisaties kunnen een aanvraag indienen via het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Meer informatie

De meeste informatie over Jean Monnet-netwerken staat in de Programmagids van Erasmus+. Daarnaast kunt u online meer inlichtingen over de aanvraagprocedure vinden.

Extra informatie is beschikbaar bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur of de Europese Commissie.

Deel deze pagina