„Jean Monnet“ kompetencijos centrai

Kaip pateikti paraišką

Organizacijos paraiškas turėtų teikti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai.

Tikslas

Kompetencijos centrai yra pagrindiniai žinių apie Europos Sąjungą centrai.

Šie centrai kaupia aukšto lygio ekspertų kompetenciją ir žinias, kad susietų įvairias ES studijų disciplinas, vykdytų tarpvalstybinę veiklą ir megztų ryšius su kitomis kitų šalių įstaigomis.

Jų veikla skirta susijusius dalykus studijuojantiems studentams, politikos formuotojams, valstybės tarnautojams, pilietinei visuomenei ir apskritai plačiajai visuomenei.

Kokių galimybių esama?

Programa „Erasmus+“ suteikia aukštojo mokslo įstaigoms galimybių:

  • organizuoti ir koordinuoti Europos Sąjungos studijoms reikalingus žmogiškuosius ir dokumentų išteklius,
  • vykdyti mokslinių tyrimų veiklą konkrečių Europos Sąjungos dalykų srityje,
  • rengti ES dalykų studijų turinį ir priemones siekiant atnaujinti dabartinius kursus ir studijų programas ir juos papildyti,
  • plėtoti diskusijas ir dalijimąsi patirtimi, susijusia su ES,
  • sistemingai skelbti mokslinių tyrimų rezultatus.

Dalyvaujančios aukštojo mokslo įstaigos turėtų remti centro strateginę plėtrą, pateikti gaires ir viziją, reklamuoti jo iniciatyvas ir veiklą.

Kaip tai veikia?

Teikti paraišką ketinanti organizacija turi būti aukštojo mokslo įstaiga, įsteigta bet kurioje pasaulio vietoje. Programos šalių aukštojo mokslo įstaigos turi turėti galiojančias „Erasmus“ aukštojo mokslo chartijas.

Gali būti tikimasi, kad kompetencijos centras:

  • dalyvaus sklaidos ir informavimo renginiuose Europos ir nacionaliniu lygmeniu,
  • organizuos renginius, paskaitas, seminarus arba darbą grupėse, kuriuose dalyvaus vietos, regionų ir nacionalinio lygmens politikai, taip pat pilietinė visuomenė ir mokyklos,
  • skleis savo veiklos rezultatus organizuodamas seminarus ar paskaitas, skirtas plačiajai visuomenei ir pilietinės visuomenės atstovams,
  • bendradarbiaus su kitomis organizacijomis ir asmenimis, remiamais pagal „Jean Monnet“ veiksmus,
  • skelbs savo veiklos rezultatus kaip atviruosius švietimo išteklius.

Vienoje įstaigoje vienu metu gali būti tik vienas kompetencijos centras.

Ką dar reikėtų žinoti?

Jei tektų pakeisti centro koordinatorių, reikia siųsti prašymą raštu Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai.

Vykdant kompetencijos centro projektą gali bendradarbiauti kelios tame pačiame mieste arba regione įsteigtos institucijos arba organizacijos. Tai turi būti aiškiai įvardytos Europos Sąjungos studijų srityje besispecializuojančios institucijos arba subjektai, esantys aukštojo mokslo įstaigose.aukštojo mokslo įstaiga

Kaip teikti paraišką?

Organizacijos paraiškas turėtų teikti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai.

Daugiau informacijos

Programos „Erasmus+“ vadovas yra pagrindinis informacijos apie „Jean Monnet“ kompetencijos centrus šaltinis. Daugiau informacijos apie paraiškų teikimą galima gauti Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomojoje įstaigoje.

Jei reikėtų daugiau informacijos, galite kreiptis į Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąją įstaigą arba į Europos Komisiją.

Bendrinti šį puslapį