Jean Monnet Kiválósági Központok

Hogyan lehet pályázni?

Az érdeklődő szervezetek az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségen keresztül pályázhatnak.

Mi a cél?

A cél az, hogy a Jean Monnet Kiválósági Központok az európai uniós témákkal kapcsolatos ismeretek és készségek fókuszpontjaivá váljanak.

A központok magas szintű szakértők szakértelmét és szaktudását egyesítik annak érdekében, hogy összekapcsoljanak több különböző, az Európai Unióval kapcsolatos témakört, kapcsolódási pontokat hozzanak létre más országok egyéb intézményeivel, továbbá hogy transznacionális tevékenységeket hívjanak életre.

A Jean Monnet Kiválósági Központok rendeltetése az is, hogy „megszólítsák” a hasonló témákkal foglalkozó diákokat, valamint a szakpolitikai döntéshozókat, a köztisztviselőket, a civil társadalom tagjait és a nyilvánosságot.

Milyen lehetőségekről van szó?

Az Erasmus+ program lehetőséget kínál a felsőoktatási intézményeknek a következőkre:

  • szervezés és koordináció az európai uniós tanulmányokkal kapcsolatos emberi erőforrásokkal és dokumentumokkal kapcsolatban;
  • meghatározott tárgyú kutatási tevékenységek irányítása;
  • tanagyagok és oktatási eszközök kifejlesztése jelenlegi kurzusok és tantervek korszerűsítése és kiegészítése érdekében;
  • az Európai Unióval kapcsolatos vita és tapasztalatcsere elmélyítése;
  • kutatási tevékenységek eredményeinek rendszeres publikálása.

A részt vevő felsőoktatási intézményeknek támogatniuk kell a központ stratégiai fejlesztését azáltal, hogy útmutatással szolgálnak és jövőképet alakítanak ki, és elő kell mozdítaniuk a központ kezdeményezéseit és tevékenységeit.

Hogyan működik mindez a gyakorlatban?

Pályázni felsőoktatási intézmények pályázhatnak. Az intézmény székhelye a világ bármelyik országában lehet. A programországokban működő felsőoktatási intézményeknek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük.

Kívánatos, hogy a Jean Monnet Kiválósági Központok:

  • részt vegyenek nemzeti és európai szintű kommunikációs és tájékoztatási eseményeken;
  • szervezzenek helyi, regionális és nemzeti szinten rendezvényeket, előadásokat, szemináriumokat vagy műhelytalálkozókat szakpolitikai döntéshozók, valamint civil szervezetek és iskolák részvételével;
  • a lakosságnak és civil szervezetek képviselőinek szervezett szemináriumok vagy előadások keretében tájékoztassák a résztvevőket tevékenységeik eredményeiről;
  • építsenek hálózatot más, a Jean Monnet-akciók keretében támogatott szervezetekkel és egyénekkel;
  • a tevékenységeik alapján hozzanak létre és tegyenek közzé nyitott oktatási segédanyagokat.

Egy felsőoktatási intézmény egyidejűleg csak egy Jean Monnet Kiválósági Központnak adhat helyet.

Mit érdemes még tudni?

Ha a központ esetében új koordinátor kinevezése válik szükségessé, írásbeli kérelmet kell küldeni az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségnek (EACEA).

Egy Jean Monnet Kiválósági Központ tevékenysége több, ugyanabban a városban vagy régióban működő intézmény vagy szervezet együttműködését is magában foglalhatja. Feltételt jelent azonban, hogy ezek olyan, nevükben is egyértelműen európai uniós tanulmányokra specializálódott intézmények/szervezetek/tanszékek legyenek, amelyeknek felsőoktatási intézmény ad otthont.

Hogyan lehet pályázni?

Az érdeklődő szervezetek az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségen keresztül pályázhatnak.

További információk

A Jean Monnet Kiválósági Központokról mindenekelőtt a programkalauzban (Erasmus+ – Pályázati útmutató) találhatók információk, de az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségtől részletesebb tájékoztatás kérhető a pályázati eljárásról.

További információkért vegye fel a kapcsolatot az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséggel, vagy forduljon az Európai Bizottsághoz.

Oszd meg ezt az oldalt