Centri izvrsnosti Jean Monnet

Kako se prijaviti

Organizacije koje se žele prijaviti mogu to učiniti preko Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Koji je cilj?

Centri izvrsnosti osmišljeni su kao središta znanja i vještina o temama u području Europske unije.

U tim se centrima prikupljaju stručna znanja vrhunskih stručnjaka za povezivanje raznih tema o EU-u te stvaranje transnacionalnih aktivnosti i veza s ustanovama u drugim zemljama.

Osmišljeni su i za informiranje studenata koji se bave srodnim temama te tvoraca politika, državnih službenika, civilnog društva i javnosti.

Koje su mogućnosti?

Erasmus+ ustanovama visokog obrazovanja pruža mogućnost:

  • organizacije i koordinacije ljudskih resursa i dokumentarne građe u pogledu studija o EU-u
  • vođenja istraživačkih aktivnosti o određenim temama
  • razvoja nastavnih sadržaja i alata za ažuriranje i dopunu sadašnjih kolegija i kurikuluma
  • poticanja rasprave i razmjene iskustava o EU-u
  • sustavnog objavljivanja rezultata istraživanja.

Od ustanova visokog obrazovanja očekuje se da podupiru centar u strateškom razvoju pružajući smjernice i viziju te promičući njegove inicijative i aktivnosti.ustanova visokog obrazovanja

Kako funkcionira?

Organizacija koja se želi prijaviti mora biti ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem bilo gdje u svijetu. Ako je ustanova visokog obrazovanja iz države sudionice u programu, mora imati valjanu Povelju Erasmus za visoko obrazovanje.ustanova visokog obrazovanjaustanova visokog obrazovanja

Od centara izvrsnosti može se očekivati da:

  • sudjeluju u komunikaciji i informativnim događanjima na europskoj i nacionalnoj razini
  • organiziraju događanja, predavanja, seminare ili radionice s tvorcima politika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te s civilnim društvom i školama
  • obavješćuju širu javnost i predstavnike civilnog društva o rezultatima svojih aktivnosti putem seminara ili predavanja
  • surađuju s drugim organizacijama i pojedincima uz potporu aktivnosti programa Jean Monnet
  • objavljuju svoje aktivnosti kao otvorene obrazovne sadržaje.

Ustanova ne može istodobno biti domaćin više od jednog centra izvrsnosti.

Što još treba znati?

Ako je potrebno postaviti novog koordinatora centra, Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) šalje se pisani zahtjev.

Centar izvrsnosti može uključivati suradnju više ustanova ili organizacija sa sjedištem u istom gradu ili regiji ako su jasno označene kao ustanove ili subjekti specijalizirani za studije o EU-u, a domaćin im mora biti ustanova visokog obrazovanja.ustanova visokog obrazovanja

Kako se prijaviti?

Organizacije koje se žele prijaviti mogu to učiniti preko Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Saznajte više

Vodič programa Erasmus+ glavni je izvor informacija o centrima izvrsnosti Jean Monnet, a više informacija o postupku prijave dostupno je pri Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Za dodatne informacije možete se obratiti Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu ili Europskoj komisiji.

Podijelite ovu stranicu