Jean Monnet -osaamiskeskukset

Hakumenettelyt

Hakemukset jätetään koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon.

Tavoitteet

Jean Monnet -osaamiskeskus on EU-oppiaineita koskevan asiantuntemuksen ja tiedon keskus.

Jean Monnet -osaamiskeskukseen kerätään korkean tason asiantuntijoiden tietämys ja osaaminen, ja sen tarkoituksena on luoda synergioita Eurooppa-opintojen eri oppiaineiden välillä ja kehittää kansainvälistä toimintaa ja yhteyksiä muissa maissa sijaitsevien laitosten kanssa.

Osaamiskeskuksen keskeisenä tehtävänä on tavoittaa opiskelijoita muista tiedekunnista sekä laajemminkin päättäjiä, virkamiehiä, kansalaisjärjestöjä ja kansalaisia.

Tuettava toiminta

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa korkeakouluille mahdollisuuden

  • organisoida ja koordinoida Eurooppa-opintoihin liittyviä henkilöstö- ja dokumentaatioresursseja
  • johtaa tiettyjen EU-oppiaineiden tutkimustoimintaa
  • kehittää EU-oppiaineiden sisältöä ja työkaluja nykyisten kurssien ja opetussuunnitelmien päivittämiseksi ja täydentämiseksi
  • edistää EU:ta koskevista kokemuksista käytävää keskustelua ja ajatustenvaihtoa
  • julkaista järjestelmällisesti tutkimustoiminnan tuloksia.

Jean Monnet -osaamiskeskuksen haltijakorkeakoulujen odotetaan tukevan keskuksen strategista kehittämistä. Niiden on annettava ohjausta ja esitettävä toimintavisio sekä tehtävä osaamiskeskuksen hankkeita tunnetuksi.

Tuen hakijat

Hakemuksen voi jättää minkä tahansa maan korkeakoulu. Ohjelmamaihin sijoittautuneilla korkeakouluilla täytyy olla voimassa oleva korkea-asteen koulutusta koskeva Erasmus-peruskirja.

Osaamiskeskuksia kannustetaan

  • osallistumaan valtakunnallisiin ja EU-tason tiedotustapahtumiin
  • järjestämään tapahtumia (esimerkiksi luentoja, seminaareja tai työpajoja) yhdessä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten päättäjien sekä kansalaisjärjestöjen ja koulujen kanssa
  • levittämään toimintansa tuloksia järjestämällä seminaareja ja luentoja suurelle yleisölle ja kansalaisjärjestöjen edustajille
  • verkostoitumaan muiden Jean Monnet -ohjelmasta tuettujen laitosten ja henkilöiden kanssa
  • julkaisemaan avoimia oppimisresursseja.

Kussakin korkeakoulussa voi kerrallaan olla vain yksi Jean Monnet -osaamiskeskus.

Muuta huomioon otettavaa

Jos korkeakoulu joutuu vaihtamaan osaamiskeskuksen koordinaattorin, koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastolle on lähetettävä kirjallinen hyväksymispyyntö.

Osaamiskeskus voi tehdä yhteistyötä useiden samassa kaupungissa tai samalla alueella toimivien laitosten tai organisaatioiden kanssa. Tällaisen laitoksen tai organisaation on oltava Eurooppa-opintoihin erikoistunut, selkeästi sellaiseksi nimetty yksikkö, ja sen on toimittava jonkin korkeakoulun alaisuudessa.

Hakumenettely

Hakemukset jätetään koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastoon.

Lisätietoja

Tarkempia tietoja Jean Monnet -osaamiskeskuksista on Erasmus+ -ohjelmaoppaassa. Lisätietoa hakumenettelystä on saatavilla koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastosta.

Lisätietoa saa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastosta tai Euroopan komissiosta.

Jaa tämä sivu