Jean Monnet-ekspertisecentre

Få mere at vide om de forskellige ansøgningsprocedurer

Interesserede organisationer skal ansøge via Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Hvad er målet?

Hensigten med ekspertisecentre er, at de skal fungere som samlingspunkter for viden og kompetencer inden for EU-spørgsmål.

På centrene skal eksperter med deres viden og indsigt på højt niveau skabe sammenhæng mellem en række forskellige EU-relaterede emneområder og udvikle tværnationale aktiviteter og samarbejde med andre institutioner i andre lande.

Centrene har desuden til opgave at engagere studerende i arbejdet og kommunikere med politiske beslutningstagere, embedsmænd og borgere.

Hvad er der mulighed for?

Erasmus+ giver højere læreanstalter mulighed for at:

  • organisere og koordinere menneskelige ressourcer og dokumentation vedrørende EU-studier
  • stå i spidsen for forskning i specifikke emner
  • udvikle undervisningsindhold og -værktøjer til opdatering og supplering af kurser og læseplaner
  • bidrage positivt til debatten om og erfaringerne med EU
  • offentliggøre resultaterne af forskningsaktiviteter på en systematisk måde.

De deltagende højere læreanstalter forventes at hjælpe ekspertisecentret med at udvikle sig strategisk ved at yde vejledning, opstille en vision og understøtte dets projekter og aktiviteter.

Hvordan fungerer det?

En organisation, der ønsker at ansøge, skal være en højere læreanstalt, som kan ligge i et hvilket som helst land i verden. Er uddannelsesinstitutionen fra et programland skal det have et gyldigt Erasmuscharter for videregående uddannelse.

Det forventes af ekspertisecentrene, at de:

  • deltager i kommunikations- og informationsarrangementer både i deres eget land og i andre europæiske lande
  • tilrettelægger arrangementer, forelæsninger, seminarer, workshopper osv. med politiske beslutningstagere på lokalt, regionalt og nationalt niveau og med borgere og skoler
  • informerer om resultaterne af deres aktiviteter på seminarer og i forelæsninger, som er målrettet offentligheden og repræsentanter for civilsamfundet
  • netværker med andre organisationer og enkeltpersoner, der får støtte til Jean Monnet-aktiviteter
  • offentliggør deres aktiviteter som uddannelsesressourcer, der er tilgængelige for alle.

En institution kan kun være vært for ét ekspertisecenter ad gangen.

Hvad mere skal du vide?

Hvis koordinatoren for et ekspertisecenter skal udskiftes, skal der indsendes en anmodning til Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA).

Et ekspertisecenter kan godt omfatte samarbejde mellem flere institutioner i den samme by eller region, men de skal hver især være institutioner eller enheder, der har en klar specialisering i EU-studier, og de skal være tilknyttet en vært, som er en højere læreanstalt.

Hvordan ansøger du?

Interesserede organisationer skal ansøge via Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Få mere at vide

Programguiden for Erasmus+ er den vigtigste kilde til information om Jean Monnet-ekspertisecentre, men du kan få flere oplysninger om ansøgningsproceduren hos Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Du kan få mere at vide ved at kontakte Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur eller EU-Kommissionen.

Del denne side