Centra excelence programu Jean Monnet

Jak podat přihlášku

Organizace, které mají o účast zájem, mohou předkládat žádost u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Co je cílem?

Centra excelence jsou centry kompetencí, znalostí a poznatků týkajících se témat Evropské unie.

Soustředí se v nich erudice a poznatky špičkových odborníků s cílem provázat různá témata a obory, které se týkají EU, rozvíjet nadnárodní aktivity EU a vytvořit vazby na jiné instituce v ostatních zemích.

Centra excelence mají rovněž komunikovat se studenty, kteří se věnují souvisejícím tématům, a obracet se i na tvůrce politik, úředníky státní správy, občanskou společnost a veřejnost obecně.

Co program nabízí?

Program Erasmus+ nabízí vysokoškolským institucím příležitost:

  • organizovat a koordinovat lidské a dokumentární zdroje související se studiem Evropské unie
  • řídit výzkumné činnosti v oblastech týkajících se konkrétních témat
  • rozvíjet pedagogický obsah a nástroje s cílem aktualizovat a doplnit stávající kurzy a osnovy
  • stimulovat diskusi o tématech EU a sdílení zkušeností
  • systematicky zveřejňovat výsledky výzkumných činností.

Vysokoškolské instituce mají za úkol uvážit jeho strategický rozvoj, poskytovat mu podporu a vizi a podporovat jeho iniciativy a činnosti obecně.

Jak to funguje?

Organizace, které se do programu, chtějí přihlásit, musí mít status vysokoškolské instituce a sídlo v kterékoli zemi světa. Pokud jde o vysokoškolskou instituci z programové země, musí být držitelem platné listiny programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání.

Od center excelence se očekává, že:

  • se budou účastnit komunikačních a informačních akcí na evropské i vnitrostátní úrovni,
  • budou pořádat akce (přednášky, semináře, workshopy atd.) s tvůrci politik na místní, regionální a celostátní úrovni a rovněž s občanskou společností a školami,
  • budou informovat o výsledcích své činnosti na seminářích a přednáškách zaměřených na širokou veřejnost a zástupce občanské společnosti
  • budou navazovat kontakty s ostatními organizacemi a jednotlivci, kteří získali grant z akcí programu Jean Monnet
  • budou zveřejňovat výsledky své činnosti jako veřejně přístupné vzdělávací zdroje.

Jedna instituce může v dané chvíli působit jako hostitel pouze jediného centra excelence.

Co byste ještě měli vědět

Pokud je třeba změnit koordinátora centra, je třeba zaslat písemnou žádost Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA).

V rámci centra excelence může spolupracovat několik institucí nebo organizací ze stejného města nebo regionu, avšak musí jít o instituce nebo subjekty specializující se na studia EU. Hostitelem centra excelence však musí být vysokoškolská instituce.

Jak podat žádost?

Organizace, které mají o účast zájem, mohou předkládat žádost u Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Další informace

Hlavním zdrojem informací o centrech excelence programu Jean Monnet je příručka k programu Erasmus+. Podrobné informace o postupu podávání žádostí má však k dispozici Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

V případě, že potřebujete další informace, obraťte se na Výkonnou agenturu pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast nebo Evropskou komisi.

Sdílej tuto stránku