Příležitost pro Každého

Již téměř 30 let EU financuje program Erasmus, který umožnil více než 3 milionům evropských studentů strávit část svých studií na vysokoškolské instituci nebo v organizaci v jiné evropské zemi.

Tuto možnost nyní Erasmus+ přináší všem – studentům, pracovníkům, stážistům, učitelům, dobrovolníkům a dalším. A nejde jen o Evropu nebo Evropany – možnost účastnit se programu mají lidé z celého světa.

Příležitosti pro:

studenty

Hlavní součástí programu Erasmus+ je studium v zahraničí, které účastníkům prokazatelně zvyšuje vyhlídky na budoucí uplatnění na pracovním trhu. Kromě toho je vynikající příležitostí si upevnit znalosti cizího jazyka, nabýt sebedůvěry, získat nezávislost a blíže poznat kulturu dané země.

Další informace

pracovníky (výuka)

Díky programu Erasmus+ jsou k dispozici možnosti vyjet do zahraničí a vyučovat po určitou dobu v tamější vzdělávací instituci. Těchto příležitostí mohou využít jak pracovníci působící v oblasti vzdělávání, tak jednotlivci, kteří pracují v jiných odvětvích a byli osloveni, aby předali své poznatky a zkušenosti.

Další informace

pracovníky (školení)

Program Erasmus+ nabízí možnosti školení pro pracovníky z oblasti vzdělávání, ať už se věnují výuce či jiné práci. V rámci pobytu v zahraničí mohou tito pracovníci absolvovat pracovní stáž, získávat zkušenosti pozorováním zkušených pracovníků nebo se zúčastnit konkrétního školicího programu.

Další informace

stážisty

Erasmus+ pomáhá získávat cenné pracovní zkušenosti podporou stáží v zahraničí. Tato podpora je určena studentům vysokých škol a jejich čerstvým absolventům, ale i studentům institucí odborného vzdělávání a přípravy, učňům a čerstvým absolventům příslušných oborů.

Další informace

mladé lidi

Program Erasmus+ nabízí příležitosti všem mladým lidem bez ohledu na to, zda ještě studují, či nikoli. Mohou se například zapojit do dobrovolnické činnosti v Evropě či jinde ve světě nebo se zúčastnit výměnného pobytu mládeže v zahraničí.

Další informace

pracovníky s mládeží

Program Erasmus+ podporuje profesní rozvoj pracovníků s mládeží prostřednictvím školicích nebo networkingových pobytů v zahraničí. V rámci těchto pobytů se pracovníci mohou například zúčastnit školicích programů či studijních exkurzí nebo získávat zkušenosti pozorováním zkušených pracovníků v organizacích, které pracují s mládeží nebo se zabývající její problematikou atd.

Další informace