Dobrovoľnícke činnosti v rámci programu Erasmus+

Prehľad

Dobrovoľnícke činnosti programu Erasmus+ umožňujú mladým ľuďom vycestovať do zahraničia a zapojiť sa do dobrovoľníckych projektov.

Erasmus+ je jedným z programov financovania EÚ, z ktorého sa podporujú dobrovoľnícke činnosti v rámci Európskeho zboru solidarity. 

Ak sa zapojíte do Európskeho zboru solidarity, stanete sa zároveň členom komunity rovnako zmýšľajúcich mladých ľudí, ktorí prispievajú k vytvoreniu inkluzívnejšej a jednotnejšej spoločnosti.

Ako dobrovoľník sa zaväzujete pracovať pre organizáciu v zahraničí. Dobrovoľnícke projekty môžu zahŕňať rôzne druhy činností v oblastiach, ako je práca s mládežou, kultúrne aktivity, sociálna starostlivosť a ochrana životného prostredia. Dobrovoľnícku prácu vykonávate bezplatne a na plný úväzok.

To, čo ste dosiahli a naučili sa prostredníctvom dobrovoľníctva, je možné certifikovať s celoeurópskou platnosťou prostredníctvom nástroja uznávania Youthpass. Na konci dobrovoľníckej činnosti dostanete aj osvedčenie o účasti v Európskom zbore solidarity. 

Dobrovoľníci, ktorí sú už zapojení do dobrovoľníckej činnosti programu Erasmus+, by si mali prečítať informačný balík, v ktorom sa vysvetľuje, čo môže dobrovoľník očakávať. Takisto sa v ňom uvádzajú informácie o nástroji Youthpass a poskytovanom poistnom krytí.

Online jazyková podpora programu Erasmus+ vám pomôže naučiť sa jazyk, v ktorom budete vykonávať svoju dobrovoľnícku činnosť.

Trvanie

Dobrovoľnícka činnosť trvá minimálne 2 týždne a maximálne 12 mesiacov.

Príležitosti na dobrovoľnícke činnosti v rámci programu Erasmus+ sú k dispozícii v účastníckych krajinách programu Erasmus+, ako aj v susediacich partnerských krajinách, čo znamená, že dobrovoľnícku činnosť môžete vykonávať aj mimo Európy.

Podmienky

Na registráciu a účasť musíte mať minimálne 17 rokov a maximálne 30 rokov

Finančná podpora

Všetky nevyhnutné náklady spojené s vaším dobrovoľníckym projektom sú financované. Ako dobrovoľník dostanete ubytovanie, stravu a prístup k miestnej doprave, ktorú potrebujete. Je možné, že dostanete aj malé vreckové.

Všetci dobrovoľníci sú počas svojho pobytu v zahraničí poistení.

Ako podať žiadosť

Z programu Erasmus+ sa podporuje Európsky zbor solidarity Ak pochádzate z účastníckej krajiny programu Erasmus+, prvým krokom k dobrovoľníckej činnosti je registrácia na portáli Európskeho zboru solidarity. Po registrácii môžete:

  • vyhľadávať v zozname uverejnených voľných miest, ktoré sú k dispozícii pre zaregistrovaných účastníkov, a nájsť si vhodný projekt alebo
  • počkať, kým sa na vás s ponukou obrátia samotné organizácie.

Ak pochádzate z partnerskej krajiny programu Erasmus+, môžete sa na dobrovoľnícku činnosť v rámci tohto programu prihlásiť priamo prostredníctvom organizácie, ktorá je zodpovedná za vaše vyslanie do zahraničia alebo za vaše prijatie v hostiteľskej krajine, ako aj za vybavenie všetkých praktických záležitostí. Na Európskom portáli pre mládež (webové sídlo EÚ pre mládež) nájdete zoznam organizácií ponúkajúcich dobrovoľnícke činnosti v rámci programu Erasmus+. Prezrite si zoznam a skontaktujte sa s organizáciami, ktoré vás zaujímajú, a informujte sa, či niektorá z nich neponúka miesto. Zohľadnite však, že niektoré z uvedených organizácií nemusia v súčasnosti hľadať dobrovoľníkov.

Ďalšie informácie

Národná agentúra Erasmus+ vo vašej krajine vám môže pomôcť zodpovedať vaše otázky. Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom služby Spýtajte sa nás na Európskom portáli pre mládež. 

Zdieľajte túto stránku