“Erasmus+” programmas brīvprātīgās darbības

Pārskats

“Erasmus +” programmā iekļautās brīvprātīgās darbības palīdz jauniešiem ceļot ārzemēs un piedalīties brīvprātīgā darba projektos.

“Erasmus +” ir viena no ES finansēšanas programmām, kas atbalsta brīvprātīgās darbības Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīvas ietvaros. 

Pateicoties dalībai Eiropas Solidaritātes korpusā, jūs pievienojaties cilvēku kopienai, kuru vieno kopīgi uzskati un kurā darbojas jauni cilvēki, kas palīdz veidot iekļaujošāku un vienotāku sabiedrību.

Jūs kā brīvprātīgais apņematies strādāt kādai organizācijai ārzemēs. Brīvprātīgā darba projekti var būt saistīti ar ļoti dažādām darbībām, tādām kā darbs ar jaunatni, kultūra, sociālā aprūpe un vides aizsardzība. Brīvprātīgie apņemas veikt pilnslodzes darbu bez atlīdzības.

Mācību un pieredzes atzīšanas instruments “Youthpass” ļauj apstiprināt to, ko jūs esat apguvuši un paveikuši laikā, kamēr uzturējāties ārzemēs. Varat arī saņemt apliecību par dalību Eiropas Solidaritātes korpusā savas darbības beigās. 

Brīvprātīgie, kuri jau piedalās kādā “Erasmus +” brīvprātīgajā darbībā, ir aicināti ieskatīties informatīvajā materiālā, kas viņiem izskaidro, ko viņi var sagaidīt no šīs programmas, sniedz informāciju par “Youthpass” un piedāvāto apdrošināšanas segumu.

“Erasmus+” lingvistiskais atbalsts tiešsaistē jums palīdzēs apgūt uzņemošās valsts valodu.

Ilgums

Brīvprātīgā darbība ilgst no 2 nedēļām līdz 12 mēnešiem.

“Erasmus+” brīvprātīgo darbības sniedz iespējas valstīs, kas piedalās programmā “Erasmus+”, un partnervalstīs, kas atrodas ES pierobežā, tas nozīmē, ka ir iespējams piedalīties brīvprātīgās darbībās ārpus Eiropas.

Nosacījumi

Lai varētu piedalīties, jums ir jābūt vecumā no 17 līdz 30 gadiem

Finansiāls atbalsts

Galvenās izmaksas, kas saistītas ar jūsu iesaistīšanos brīvprātīgā darba projektā, tiek segtas. Mītne, uzturs, vietējais transports tiek nodrošināts, atsevišķos gadījumos arī neliela “kabatas nauda”.

Visi brīvprātīgie uz laiku, kamēr viņi uzturas ārzemēs, tiek apdrošināti.

Kā pieteikties?

“Erasmus +” atbalsta Eiropas Solidaritātes korpusu. Ja esat no valsts, kas piedalās programmā “Erasmus +”, varat reģistrēties Eiropas Solidaritātes korpusa portālā, lai iesaistītos brīvprātīgajās darbībās. Pēc reģistrēšanās varat:

  • meklēt piemērotu projektu sarakstā ar brīvajām vietām, kas tiek piedāvātas reģistrētajiem dalībniekiem, vai
  • gaidīt, ka ar jums sazināsies organizācijas, kas var jums piedāvāt norīkojumu.

Ja esat no “Erasmus +” partnervalsts, varat pieteikties tieši organizācijā, kas atbild par jūsu nosūtīšanu uz ārzemēm, vai tajā, kas jūs uzņem un organizē visus praktiskos jautājumus uzņemošajā valstī. ES Jaunatnes portālā (ES vietne jauniešiem) atradīsiet sarakstu ar “Erasmus +” programmas brīvprātīgā darba organizācijām. Aplūkojiet šo sarakstu un sazinieties ar organizācijām, kas var jūs interesēt, lai pārbaudītu, vai tām ir piedāvājumi. Nav teikts, ka sarakstā iekļautās organizācijas noteikti meklēs brīvprātīgos brīdī, kad jūs ar tām sazināsities.

Uzziniet vairāk

“Erasmus+” aģentūra jūsu valstī var atbildēt uz jūsu jautājumiem. Varat izmantot Eiropas Jaunatnes portāla dienestu Uzdodiet jautājumu

Bendrinti šį puslapį