„Erasmus+“ savanoriška veikla

Apžvalga

Pagal programos „Erasmus+“ savanoriškos veiklos dalį jaunimui padedama išvykti į užsienį dalyvauti savanoriškos veiklos projektuose.

„Erasmus+“ yra viena iš ES finansavimo programų, pagal kurias remiama savanoriška veikla, vykdoma įgyvendinant Europos solidarumo korpuso iniciatyvą. 

Tapdami Europos solidarumo korpuso nariais prisijungiate prie bendraminčio jaunimo, padedančio kurti įtraukesnę ir vieningesnę visuomenę, bendruomenės.

Savanoriai įsipareigoja dirbti organizacijose užsienyje. Savanoriškos veiklos projektai gali apimti įvairiausią veiklą tokiose srityse kaip darbas su jaunimu, kultūrinė veikla, socialinė rūpyba ar aplinkos apsauga. Savanoriška veikla neatlyginama ir vykdoma visą darbo dieną.

Tai, ką pasiekėte ir ko išmokote savanoriaudami, Europos mastu patvirtinama „Youthpass“ pažymėjimu. Savo tarnybos pabaigoje gausite ir Europos solidarumo korpuso dalyvio pažymėjimą. 

„Erasmus+“ savanoriškoje veikloje jau dalyvaujantys jaunuoliai turėtų susipažinti su informacijos rinkiniu, kuriame paaiškinama, ko tikėtis, ir pateikiama informacija apie priemonę „Youthpass“ bei suteikiamą draudimą.

Programos „Erasmus+“ internetinės kalbinės paramos priemonės padės jums mokytis kalbos, kurios reikės savanoriaujant.

Trukmė

Savanoriška veikla trunka nuo mažiausiai 2 savaičių iki daugiausiai 12 mėnesių.

„Erasmus+“ savanoriškos veiklos galimybėmis galima pasinaudoti ir „Erasmus+“ programos šalyse, ir kaimyninėse šalyse partnerėse, t. y. galite savanoriauti ir už Europos ribų.

Sąlygos

Kad galėtumėte užsiregistruoti ir dalyvauti, jums turi būti nuo 17 iki 30 metų

Finansinė parama

Padengiamos visos pagrindinės su jūsų savanoriškos veiklos projektu susijusios išlaidos. Bus pasirūpinta jūsų apgyvendinimu, maitinimu ir visu vietos transportu, kurio jums gali reikėti. Gali būti, kad gausite šiek tiek kišenpinigių.

Visi savanoriai buvimo užsienyje laikotarpiu yra apdraudžiami.

Kaip pateikti paraišką?

Pagal programą „Erasmus+“ remiamas Europos solidarumo korpusas. Jei esate iš „Erasmus+“ programos šalies, galite dalyvauti savanoriškoje veikloje užsiregistravę Europos solidarumo korpuso portale. Užsiregistravę galite:

  • ieškoti tinkamo projekto paskelbtų laisvų vietų sąraše, kuris skirtas registruotiems dalyviams, arba
  • palaukti, kol į jus kreipsis organizacijos, galinčios pateikti pasiūlymą.

Jei esate iš „Erasmus+“ šalies partnerės, galite teikti paraišką tiesiogiai organizacijai, atsakingai už jūsų siuntimą į užsienį arba jūsų priėmimą užsienio šalyje ir už visų praktinių klausimų sutvarkymą. ES jaunimui skirtoje interneto svetainėje – Europos jaunimo portale – pateikiamas „Erasmus+“ savanoriškos veiklos organizacijų sąrašas. Naršykite sąraše ir susisiekite su jus galinčiomis dominti organizacijomis, kad sužinotumėte, ar jos ieško savanorių. Atminkite, kad kai kurios iš išvardytų organizacijų šiuo metu gali naujų savanorių neieškoti.

Daugiau informacijos

Padėti atsakyti į jūsų klausimus gali „Erasmus+“ nacionalinė agentūra jūsų šalyje. Galite naudotis ir Europos jaunimo portalo paslauga Klauskite

Bendrinti šį puslapį