Δραστηριότητες εθελοντισμού στο πλαίσιο του Erasmus+

Γενικό πλαίσιο

Οι δραστηριότητες εθελοντισμού του προγράμματος Erasmus+ βοηθούν τους νέους να ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να συμμετέχουν σε σχέδια εθελοντισμού.

Το Erasmus+ είναι ένα από τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ που υποστηρίζουν τις δραστηριότητες εθελοντισμού στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. 

Συμμετέχοντας επίσης στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, μπορείτε να γνωρίσετε και άλλους νέους που έχουν τις ίδιες αντιλήψεις με εσάς και συμβάλλουν στη δημιουργία μιας πιο ενωμένης και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας.

Ως εθελοντής, αναλαμβάνετε τη δέσμευση να εργαστείτε για έναν οργανισμό στο εξωτερικό. Τα σχέδια εθελοντισμού μπορεί να περιλαμβάνουν ποικίλες δραστηριότητες σε τομείς, όπως εργασία με τους νέους, πολιτισμός, κοινωνική πρόνοια ή περιβαλλοντική προστασία. Θα προσφέρετε τις εθελοντικές σας υπηρεσίες χωρίς αμοιβή και με πλήρες ωράριο.

Οι ικανότητες και οι γνώσεις που αποκτάτε μέσω του εθελοντισμού πιστοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω του εργαλείου αναγνώρισης «Youthpass». Μπορείτε, επίσης, να λάβετε πιστοποιητικό συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στο τέλος της υπηρεσίας σας. 

Οι εθελοντές που συμμετέχουν ήδη σε δραστηριότητα εθελοντισμού του Erasmus+ πρέπει να διαβάσουν το ενημερωτικό υλικό το οποίο εξηγεί τι πρέπει να αναμένουν και περιέχει πληροφορίες για το «Youthpass» και την ασφαλιστική κάλυψη.

Η διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη του Erasmus+ θα σας βοηθήσει να μάθετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσετε κατά την εθελοντική σας εργασία.

Διάρκεια

Οι δραστηριότητες εθελοντισμού διαρκούν από 2 εβδομάδες έως 12 μήνες.

Δραστηριότητες εθελοντισμού στο πλαίσιο του Erasmus+ μπορείτε να βρείτε τόσο στις χώρες του προγράμματος Erasmus+ όσο και στις γειτονικές χώρες εταίρους - που σημαίνει ότι μπορείτε να προσφέρετε εθελοντική εργασία και εκτός Ευρώπης.

Όροι

Για να εγγραφείτε και να συμμετάσχετε σε δραστηριότητες εθελοντισμού πρέπει να είστε μεταξύ 17 και 30 ετών.  

Χρηματοδοτική στήριξη

Όλα τα βασικά έξοδα που σχετίζονται με την εθελοντική σας εργασία καλύπτονται. Καλύπτονται τα έξοδα στέγης, τροφής, και τοπικής μεταφοράς που ενδεχομένως χρειάζεστε. Μπορεί επίσης να λάβετε και ένα μικρό ποσό για τα προσωπικά σας έξοδα.

Όλοι οι εθελοντές έχουν ασφαλιστική κάλυψη κατά την παραμονή τους στο εξωτερικό.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Το Erasmus+ στηρίζει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Αν κατάγεστε από χώρα του προγράμματος Erasmus+, μπορείτε να συμμετέχετε σε δραστηριότητες εθελοντισμού αφού εγγραφείτε στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Μετά την εγγραφή σας, μπορείτε:

  • να αναζητάτε κατάλληλο σχέδιο από τον κατάλογο των διαθέσιμων κενών θέσεων εργασίας για τους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες, ή
  • να περιμένετε να επικοινωνήσουν μαζί σας οι οργανισμοί που θα μπορούσαν να σας προσφέρουν μια θέση.

Αν κατάγεστε από χώρα εταίρο του προγράμματος Erasmus+, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για δραστηριότητες εθελοντισμού του Erasmus+ απευθείας μέσω του οργανισμού που είναι αρμόδιος για την αποστολή σας στο εξωτερικό ή για την υποδοχή σας στη χώρα υποδοχής, καθώς και για τη ρύθμιση όλων των πρακτικών λεπτομερειών. Στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας, τον ιστότοπο της ΕΕ για τους νέους, θα βρείτε κατάλογο των οργανισμών εθελοντισμού του Erasmus+ . Φυλλομετρήστε τον κατάλογο και επικοινωνήστε με οργανισμούς που μπορεί να σας ενδιαφέρουν για να ελέγξετε αν προσφέρουν θέσεις. Μην ξεχνάτε ότι ορισμένοι από τους οργανισμούς που περιλαμβάνονται στον κατάλογο μπορεί να μην αναζητούν αυτή τη στιγμή νέους εθελοντές.

Περισσότερες πληροφορίες

Ο εθνικός φοράς Erasmus+ στη χώρα σας μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε έναν συμμετέχοντα οργανισμό και να απαντήσει στις ερωτήσεις σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Κάντε μια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας. 

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα