Доброволчески дейности по програмата „Еразъм+“

Общ преглед

Доброволческите дейности по програма „Еразъм+“ помагат на младите хора да пътуват в чужбина, за да участват в доброволчески проекти.

Програмата „Еразъм+“ е една от програмите на ЕС за финансиране, подкрепяща доброволческите дейности в рамките на Европейския корпус за солидарност. 

Чрез участието си в Европейския корпус за солидарност вие се присъединявате към общност от хора, споделящи същите възгледи, млади хора, които допринасят за създаване на едно приобщаващо и единно общество.

Като доброволец можете да се ангажирате с работата на организация в чужбина. Доброволческите проекти могат да включват много различни видове дейности в области като работа с младежта, културни дейности, социални грижи или опазване на околната среда. Работата ви като доброволец е неплатена и на пълно работно време.

Това, което сте постигнали и научили чрез доброволческата дейност, се удостоверява в цяла Европа чрез инструмента Youthpass. Ще можете също да получите удостоверение за участие в Европейския корпус за солидарност в края на вашата дейност. 

Доброволците, които вече извършват доброволчески дейности по програма „Еразъм+“, трябва да прочетат информационните материали, в които се обяснява какво да очакват и се дава информация за Youthpass и предоставяното застрахователно покритие.

Достъпът до онлайн езиковата подкрепа ще ви помогне да научите езика на страната, в която сте доброволец.

Продължителност

Доброволната дейност продължава най-малко 2 седмици и най-много 12 месеца.

Доброволческите дейности по програма „Еразъм+“ предлагат възможности в страни по програмата „Еразъм+“ и в съседни страни партньори, което означава, че можете да бъдете доброволец и извън Европа.

Условия

Трябва да бъдете на възраст между 17 и 30 години, за да можете да се регистрирате и участвате. 

Финансова подкрепа

Всички основни разходи, свързани с вашия доброволчески проект, се покриват. Ще ви бъдат осигурени подслон, храна и местен транспорт, ако имате нужда от него. Може да получавате и малка сума „джобни пари“.

На всички доброволци е осигурена застраховка по време на престоя им в чужбина.

Как се кандидатства

Програмата „Еразъм+“ подкрепя Европейския корпус за солидарност. Ако сте от държава по програмата „Еразъм+“ можете да участвате в доброволчески дейности, като се регистрирате на портала на Европейския корпус за солидарност. След регистрацията можете:

  • да търсите подходящ проект в списъка на наличните свободни места за регистрирани участници или
  • да изчакате с вас да се свържат с организации, които биха могли да ви предложат стаж.

Ако сте от държава партньор по програмата „Еразъм+“, можете да кандидатствате за доброволческите дейности директно чрез организацията, отговаряща за изпращането или приемането ви в чужбина и за организирането на всички практически аспекти. На Европейския младежки портал, уебсайтът на ЕС за младите хора, има списък на доброволческите организации по програмата „Еразъм+“. Разгледайте списъка и се свържете с организациите, които могат да представляват интерес за вас, за да проверите дали предлагат възможности за доброволческа дейност. Моля, имайте предвид, че някои от изброените организации може в момента да не търсят нови доброволци.

Научете повече

Националната агенция на „Еразъм+“ във вашата страна може да ви помогне да намерите участваща организация и да отговори на въпросите ви. Можете да използвате и услугата Задайте въпрос на Европейския младежки портал. 

Споделете тази страница