Studiranje u inozemstvu

Program Erasmus+ pomaže u organizaciji razmjena studenata i doktorskih kandidata unutar zemalja sudionica programa Erasmus+ te između partnerskih zemalja.

Studirajući u inozemstvu u okviru programa Erasmus+ možete poboljšati svoje komunikacijske, jezične i međukulturalne vještine te razviti „meke vještine” koje će veoma cijeniti budući poslodavci. Saznajte više o prednostima razmjene u inozemstvu.

Vaše razdoblje provedeno na studiju u zemlji sudionici možete kombinirati s pripravništvom kako biste stekli radno iskustvo, koje postaje sve važnije prilikom ulaska na tržište rada.

Mogućnost studija u inozemstvu pruža se studentima na preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini studija.

Pristup Jezičnoj potpori na internetu u okviru programa Erasmus+ pomoći će vam u učenju jezika potrebnog za vaš studij ako se krećete između dviju zemalja sudionica.

Studenti sa fizičkim, psihičkim ili zdravstvenim poteškoćama mogu se prijaviti za dodatnu financijsku potporu nakon što su odabrani za studij u inozemstvu.

Trajanje

Razdoblje vašeg studiranja u inozemstvu može trajati najmanje 3 mjeseca (ili jednu akademsku godinu ili tromjesečje) ili najviše 12 mjeseci.

Kao student ili pripravnik možete više puta iskoristiti mogućnosti razmjene u inozemstvu u okviru programa Erasmus+, ali vaše ukupno provedeno vrijeme u inozemstvu (što uključuje i vrijeme studiranja u inozemstvu) ne smije prelaziti 12 mjeseci za vrijeme trajanja pojedinog ciklusa studija.

„Ciklus” se odnosi na razinu studija definiranu u Europskom kvalifikacijskom okviru (EKO-u):

  • Prvi ciklus (preddiplomski ili istovjetni studij) EKO – 5/6
  • Drugi ciklus (diplomski ili istovjetni studij) EKO 7
  • Treći ciklus (doktorski ili istovjetni studij) EKO 8

U studijskim programima od jednog ciklusa, kao što su medicina ili arhitektura, mobilnost u okviru programa Erasmus+ može trajati do 24 mjeseca.

Uvjeti

Kako biste studirali u inozemstvu u okviru programa Erasmus+, morate biti registrirani u ustanovi visokog obrazovanja i upisani u studije koji završavaju priznatom diplomom ili drugim priznatim sveučilišnim diplomama. Studenti na prvoj razini studija moraju biti upisani najmanje u drugu godinu studija.

Vaše razdoblje studiranja u inozemstvu mora odgovarati vašem obrazovanju u okviru područja studija i osobnim razvojnim potrebama te mora biti dio vašeg programa studija.

Kako biste mogli studirati u okviru programa Erasmus+, vaša matična ustanova i ustanova primateljica moraju potpisati međuinstitucijski sporazum.

Obje institucije moraju imati Povelju Erasmus za visoko obrazovanje (ako su zemlje sudionice). Institucije u partnerskim zemljama obvezuju se poštivati načela Povelje pri potpisivanju međuinstitucijskih ugovora.

Akademsko priznavanje

Prije razdoblja studiranja u inozemstvu:

  1. Zajedno s ustanovom pošiljateljicom i primateljicom morate potpisati Sporazum o učenju za studij kako biste osigurali transparentne i učinkovite pripreme za razmjenu u inozemstvu te kako biste se dogovorili o prepoznavanju uspješno provedenih aktivnosti u inozemstvu. U tom su dokumentu navedena prava i obveze različitih strana.
  2. Dobit ćete Studentsku povelju Erasmus+, u kojoj su objašnjena vaša prava i obveze tijekom vašeg razdoblja studiranja u inozemstvu.

Nakon razdoblja studiranja u inozemstvu:

  1. Ustanova primateljica mora vama i ustanovi pošiljateljici izdati prijepis ocjena kojim se potvrđuje uspješno završen studijski program te priznati vaše rezultate.

  2. Vaša ustanova visokog obrazovanja mora prepoznati bodove (koristeći ECTS bodove ili istovrijedni sustav), kao što je dogovoreno u Sporazumu o učenju prije mobilnosti te ih priznati u okviru vašeg studija, bez dodatnih zahtjeva.

  3. Ako se vaša ustanova visokog obrazovanja nalazi u zemlji sudionici, vaše razdoblje mobilnosti treba biti zabilježeno i u dopunskoj ispravi o studiju.

Pročitajte više u Smjernicama o uporabi Sporazuma o učenju za studij

Financijska potpora

Možete primiti bespovratna sredstva iz programa Erasmus+ kojima se pokriva dio troškova života u inozemstvu i dio troškova putovanja. Ona se mogu razlikovati s obzirom na troškove života u vašoj zemlji i odredišnoj zemlji, broj studenata koji se prijavljuju za bespovratna sredstva, udaljenosti između zemalja te raspoloživost ostalih sredstava.

Ako se krećete između zemalja sudionica, kontaktirajte vašu nacionalnu agenciju i ustanovu pošiljateljicu u vezi s primjenjivim stopama. Postoje i dodatna financijska sredstva za studente koji će obavljati pripravništva, studente u nepovoljnom položaju ili one iz najudaljenijih zemalja sudionica ili regija.

Razine bespovratnih sredstava i fiksne stope za razmjene između zemalja sudionica i partnerskih zemalja objavljene su u Vodiču programa Erasmus+.

Potpisat ćete ugovor o dodjeli stipendije u kojem se navodi trajanje vaše mobilnosti, iznos stipendije i ostala prava i obveze, neovisno o tome primate li stipendiju ili nemate pravo na nju u okviru programa Erasmus+.  

Ako se krećete iz jedne u drugu zemlju sudionicu, vaša će ustanova pošiljateljica potpisati vaš ugovor o dodjeli stipendije te će biti odgovorna za izvršavanje svih plaćanja.

Ako se krećete između zemalja sudionica i partnerskih zemalja, zemlja sudionica potpisat će ugovor o dodjeli stipendije. Vaša ustanova pošiljateljica i primateljica odlučit će koja će vam izvršavati plaćanja.

Kao student u okviru programa Erasmus+, bit ćete oslobođeni plaćanja školarine, upisa, ispita te pristupa laboratorijima i knjižnicama u ustanovi primateljici. Možda ćete morati platiti manje naknade za troškove kao što su osiguranje ili članstvo u studentskim sindikatima.

Možda ćete imati pravo na dodatnu financijsku potporu vaše institucije, vlade ili ostalih izvora. Posjetite web-mjesto Vodiča za financiranje iz EU-a ili internetsku stranicu Study Portals.

Možda se imate pravo prijaviti za stipendiju za združeni diplomski ili doktorski program.

Kako se prijaviti

Možete se prijaviti putem ureda za program Erasmus+ ili ureda za međunarodnu suradnju u vašoj ustanovi visokog obrazovanja.

Vaša ustanova visokog obrazovanja mora vas izabrati na pošten i transparentan način.

Rješenja za studente s fizičkim, psihičkim ili zdravstvenim poteškoćama

Studenti s fizičkim, psihičkim ili zdravstvenim poteškoćama mogu se prijaviti za dodatnu financijsku potporu nakon što su odabrani za razdoblje mobilnosti.

Saznajte više

Informirajte se o svojim pravima za vrijeme studija ili stručne prakse u inozemstvu.

Studenti s dodatnim pitanjima o sudjelovanju u programu Erasmus+ mogu pronaći odgovore na najčešće postavljana pitanja prije nego što kontaktiraju svoju instituciju, kontaktirati svoje nacionalne agencije u zemljama sudionicama te nacionalne urede u partnerskim zemljama (ako oni postoje).

Udruga studenata i bivših studenata programa Erasmus+ (ESAA) nudi studentima i bivšim studentima programa Erasmus+ dinamičan forum za umrežavanje, profesionalni razvoj i interkulturnu razmjenu.

Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie omogućuju pružanje financijske potpore EU-a doktorandima tijekom njihovog istraživačkog rada u inozemstvu.

Video: Erasmus+: otvaranje vrata novim karijerama s Brechje Schwachofer, veleposlanicom Nizozemske na Cipru, o tome kako joj je razmjena u okviru programa Erasmus pomogla u ostvarivanju karijere u nizozemskom Ministarstvu vanjskih poslova