Erasmus+-leningen voor een masteropleiding

Overzicht

Om een masteropleiding in een Erasmus+-programmaland te financieren, bestaat er een speciale Erasmus+-lening met gunstige afbetalingsvoorwaarden, waarvoor de EU garant staat.

Speciale voorwaarden moeten voorkomen dat de student in financiële problemen raakt:

  • geen onderpand of garantie nodig van de student zelf of zijn ouders
  • gunstigere voorwaarden dan de normale marktvoorwaarden
  • uitstel van afbetaling tot maximaal twee jaar na afstuderen om de betrokkene de tijd te geven een baan te zoeken

De regeling is momenteel beschikbaar via banken en universiteiten:

  • banken in Spanje en Turkije voor studenten uit die landen die een masteropleiding volgen in het buitenland, en voor studenten uit andere programmalanden die naar Spanje gaan voor een master
  • de universiteit van Luxemburg en van Cyprus voor studenten uit andere programmalanden die naar deze universiteiten gaan voor een master

Zodra ook andere instellingen uit andere Europese landen zich bij de regeling aansluiten, worden ook andere bestemmingen mogelijk.

Helaas is het niet mogelijk precies aan te geven wanneer de regeling in een bepaald land beschikbaar zal zijn, omdat de overeenkomsten met banken, studiefinancieringsinstanties en universiteiten geleidelijk en land per land zullen worden gesloten.

Looptijd

Je kunt een lening krijgen van maximaal 12.000 euro voor een eenjarige en 18.000 euro voor een tweejarige masteropleiding (of het equivalent in de munt van niet-eurolanden, afhankelijk van de geldende wisselkoers).

Voorwaarden

Heb je een bachelordiploma (of gelijkwaardig niveau) en ben je al aanvaard voor een volledige masteropleiding in een ander programmaland, dan kom je mogelijk in aanmerking voor zo'n lening.

Je moet wel in een programmaland wonen en je moet je master gaan doen in een ander land. Dat mag echter niet het land zijn waar je je eerste diploma hebt behaald.

Je kunt alleen een lening krijgen als je gaat studeren aan een universiteit die het Erasmus-handvest voor hoger onderwijs heeft aanvaard.

Je komt niet in aanmerking voor deze lening (maar mogelijk wel voor een Erasmus+-beurs) als je maar een deel van je masteropleiding in het buitenland volgt.

Hoe hoog de rente op de lening is, hangt af van het land waarin de kredietverlenende bank of instelling gevestigd is. Maar het rentepercentage is in ieder geval lager dan de rente op gewone leningen.

Hoe aanvragen?

Je kan een aanvraag indienen bij een van de deelnemende nationale banken, studiefinancieringsinstanties of universiteiten.

MicroBank (een dochtermaatschappij van de Spaanse bank "la Caixa") was in 2015 de eerste bank die Erasmus+-masterleningen aanbood, zowel voor masterstudenten uit het buitenland als voor masterstudenten die in het buitenland gingen studeren.

Sinds december 2016 kunnen studenten die vanuit Turkije op Erasmus+ willen voor hun master, ook terecht bij de Finansbank.

In januari 2017 heeft de Universiteit van Luxemburg zich aangesloten bij het studieleningenstelsel van Erasmus+ Master, de Universiteit van Cyprus is in februari 2018 gevolgd. Deze universiteiten geven masterstudenten uit het buitenland vanaf het academiejaar 2018-2019 de mogelijkheid om de inschrijvings- en huisvestingskosten te lenen en pas na twee jaar met de afbetaling te beginnen.

Je moet bij de bank zelf of bij de universiteit een aanvraag indienen. Dat kan eventueel ook online. Je moet de volgende documenten overleggen:

  • het laatste diploma dat je behaalde vóór je beoogde masteropleiding
  • een bewijs van betaling van het inschrijvingsgeld OF een bewijs van inschrijving en van de kosten van de masteropleiding

Meer informatie

De voorwaarden voor het krijgen van een Erasmus+-lening voor een masteropleiding vind je hier:

Veelgestelde vragen over Erasmus+-leningen voor masterstudenten (Engels)

Achtergrondinformatie over Erasmus+-leningen voor een masteropleiding van het Europees Investeringsfonds (Engels).

Ervaringen van studenten die eerder een Erasmus+-lening hebben gekregen: Xavier Casas (ES) / Blair Clark (UK) / Boris Kuzmanov (BG)

Video’s

Erasmus+: "More support for mobility" met Stefan Jahnke, voormalig president van het Erasmus Student Network, over de nieuwe mogelijkheden van Erasmus+ voor studenten.

Volg Jorge Fernández op zijn reis van Malaga naar London, met een Erasmus+-lening voor masterstudenten.

Deel deze pagina