Iasachtaí Céime Máistreachta Erasmus+

Forléargas

Iasachtaí atá ráthaithe ag an Aontas Eorpach is ea na hIasachtaí Céime Máistreachta Erasmus+. Tá téarmaí aisíoctha fabhracha ag gabháil leo, rud a chuideoidh leat cúrsa Máistreachta a mhaoiniú i dtír atá páirteach sa Chlár Erasmus+.

Tá an scéim ceaptha chun tacú le mic léinn iarchéime agus iad a chosaint ar chruatan a fhulaingíonn mic léinn trí chosaintí sóisialta a chur ar fáil dóibh lena n-áirítear na nithe seo a leanas:

 • Ní gá comhthaobhacht a fháil ó mhic léinn ná ó thuismitheoirí, rud a chinntíonn go mbeidh comhionannas rochtana ann.
 • Rátaí úis fabhracha atá níos fearr ná rátaí an mhargaidh.
 • Téarmaí aisíocaíochta lena gceadaítear tréimhse suas le dhá bhliain do chéimithe chun obair a fháil sula gcaithfidh siad tosú ar aisíocaíochtaí a dhéanamh.

Tá an scéim á cur ar fáil faoi láthair ag bainc agus ag ollscoileanna:

 • Bainc sa Spáinn agus sa Tuirc, do mhic léinn ó na tíortha sin atá ag imeacht leo chun dul i mbun staidéir iarchéime thar lear agus do mhic léinn ó thíortha atá páirteach sa Chlár atá ag dul chuig an Spáinn chun cúrsa Máistreachta a dhéanamh;
 • Ollscoil Lucsamburg agus Ollscoil na Cipire, do mhic léinn ó thíortha atá páirteach sa Chlár atá ag dul chuig na tíortha sin le haghaidh cúrsa Máistreachta sna hollscoileanna sin.

De réir mar a rachaidh tuilleadh institiúidí i ngach cearn den Eoraip isteach sa scéim, beidh tuilleadh áiteanna ar fáil dóibh le dul i mbun staidéir iarchéime iontu.

Ní féidir a rá, áfach, cén uair a bheidh aon tír faoi leith cumhdaithe toisc go gcuirfear na comhaontuithe le bainc, le gníomhaireachtaí iasachtaí do mhic léinn agus le hollscoileanna i gcrích de réir a chéile agus ó thír go tír.

Fad ama

Féadfaidh tú iasacht suas le €12,000 a fháil le haghaidh Máistreacht bhliana nó suas le €18,000 le haghaidh Máistreacht dhá bhliain (nó méideanna coibhéiseacha in airgeadra eachtrach i gcás na mbanc sin atá lonnaithe i dtíortha nach bhfuil sa limistéar euro, agus é sin faoi réir luaineachtaí san airgeadra).

Coinníollacha

Má bhain tú amach cáilíocht ar leibhéal Baitsiléara (nó a choibhéis) agus má tá glactha leat cheana féin ar chlár iomlán Máistreachta i dtír eile atá páirteach sa Chlár, b’fhéidir go mbeifeá i dteideal iasacht a fháil.

Le bheith incháilithe ní mór cónaí a bheith ort i dtír atá páirteach sa Chlár agus ní féidir le ceann scríbe do chuid staidéir a bheith i do thír chónaithe nó sa tír inar bhain tú do bhuncháilíocht amach.

Ní bhfaighidh tú iasacht le dul i mbun staidéir ach amháin ar ollscoil ag a bhfuil an Chairt Ardoideachais Erasmus+.

Ní bheidh an iasacht ar fáil duit i gcás nach mbeidh staidéar á dhéanamh agat thar lear ach ar feadh cuid den Mháistreacht, cé go mb’fhéidir go mbeifeá i dteideal deontas Erasmus+ a fháil fós.

Beidh éagsúlacht ag baint leis an ráta úis a ghearrfar ar an iasacht ag brath ar an tír ina bhfuil an banc nó an institiúid atá ag tabhairt na hiasachta bunaithe. Ina ainneoin sin, beidh an ráta úis níos ísle ná na gnáthrátaí tráchtála.

Conas iarratas a dhéanamh

Chun iarratas a dhéanamh, téigh i dteagmháil leis na bainc náisiúnta, na hollscoileannana gníomhaireachtaí iasachta do mhic léinn atá rannpháirteach sa chlár.

Ba é MicroBank (banc sóisialta la Caixa) sa Spáinn an chéad bhanc a chuir Iasachtaí Céime Máistreachta Erasmus+ ar fáil in 2015, iasachtaí atá dírithe ar mhic léinn Mháistreachta atá ag imeacht leo ón Spáinn agus ag triall uirthi araon.

Ó bhí Nollaig 2016 ann, is féidir le mic léinn ón Tuirc cur isteach ar iasacht ó Finansbank freisin.

Ó bhí Eanáir 2017 ann, tá Ollscoil Lucsamburg rannpháirteach i scéim Iasachtaí Máistreachta Erasmus+, agus tá Ollscoil na Cipire rannpháirteach ann ó bhí Feabhra 2018 ann. Ó bhí bliain acadúil 2018-2019 ann, tá na hollscoileanna sin ag tabhairt cead do mhic léinn Máistreachta íoc na dtáillí teagaisc agus na gcostas cóiríochta a chur siar dhá bhliain.

Ní mór duit iarratas air sin a dhéanamh trí bhrainse de na bainc, chuig na ollscoileanna nó ar líne, agus na doiciméid seo a leanas ag gabháil leis an iarratas:

 • Teastas a chruthaíonn gur chríochnaigh tú an chéim a bhí ar bun agat roimh an gcéim Mháistreachta ar a bhfuil tú ag déanamh iarratais;
 • Admháil don táille clárúcháin NÓ cruthúnas doiciméadach ar chead iontrála agus ar chostas an chúrsa Máistreachta.

Tuilleadh eolais

Chun téarmaí agus coinníollacha a gcuid Iasachtaí Máistreachta Erasmus+ a fháil, téigh chuig:

 • MicroBank (mic léinn atá ag fágáil na Spáinne agus mic léinn atá ag triall uirthi araon)
 • Finansbank (mic léinn atá ag fágáil na Tuirce amháin)
 • Ollscoil Lucsamburg (mic léinn atá ag triall ar Lucsamburg amháin – i samhradh 2018 a seoladh é)
 • Ollscoil na Cipire (mic léinn atá ag triall ar Phoblacht na Cipire amháin – i samhradh 2018 a seoladh é)

Ceisteanna coitianta faoi Iasachtaí Máistreachta Erasmus+

Tá faisnéis chúlra ar Iasachtaí Céime Máistreachta Erasmus+ ar fáil ón gCiste Eorpach Infheistíochta.

Teistiméireachtaí ó thairbhithe: Xavier Casas (ES) / Blair Clark (UK) / Boris Kuzmanov (BG)

Físeán

Erasmus+: Tuilleadh tacaíochta le haghaidh soghluaisteachta á chur i láthair ag Stefan Jahnke, iar-Uachtarán Líonra Mac Léinn Erasmus+, maidir le deiseanna nua do mhic léinn sa chlár Erasmus+.

Lean Jorge Fernández agus é ar a thuras ó Malaga go Londain, agus tacaíocht aige ó Iasacht Céime Máistreachta Erasmus+.

Comhroinn an leathanach seo