Δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές Erasmus+Παρουσίαση

Τα δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές Erasmus+ είναι δάνεια που παρέχονται με εγγύηση της ΕΕ και με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής, χάρη στα οποία μπορείτε να καλύψετε τα έξοδα ενός μεταπτυχιακού σε Χώρα του Προγράμματος Erasmus+.

Σκοπός αυτών των δανείων είναι να στηρίζουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και να τους προστατεύουν από πιθανές δυσκολίες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους μέσω κοινωνικών διασφαλίσεων, όπως για παράδειγμα:

 • για τη χορήγηση των δανείων δεν χρειάζονται εγγυήσεις από τους φοιτητές ή τους γονείς τους, κάτι που εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση
 • παρέχεται ευνοϊκό επιτόκιο, καλύτερο από το επιτόκιο της αγοράς
 • οι όροι αποπληρωμής δίνουν στους πτυχιούχους περιθώριο μέχρι και δύο χρόνια για να βρουν εργασία προτού αρχίσουν την αποπληρωμή του δανείου.

Επί του παρόντος, τα δάνεια αυτά χορηγούνται μέσω τραπεζών και πανεπιστημίων:

 • Τράπεζες στην Ισπανία και την Τουρκία, σε φοιτητές από αυτές τις χώρες οι οποίοι μεταβαίνουν στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές, και σε φοιτητές από άλλες Χώρες του Προγράμματος οι οποίοι μεταβαίνουν στην Ισπανία για μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Πανεπιστήμια του Λουξεμβούργου και της Κύπρου σε φοιτητές από άλλες Χώρες του Προγράμματος, οι οποίοι μεταβαίνουν στα πανεπιστήμια αυτά για μεταπτυχιακές σπουδές.

Καθώς όλο και περισσότερα ευρωπαϊκά ιδρύματα συμμετέχουν στον μηχανισμό δανειοδότησης, θα προστεθούν και άλλοι προορισμοί για μεταπτυχιακές σπουδές.

Ωστόσο, δεν είναι δυνατό να προβλέψουμε πότε ακριβώς θα καλυφθεί από τον μηχανισμό μια συγκεκριμένη χώρα, διότι οι συμφωνίες με τις τράπεζες, τα ιδρύματα χορήγησης φοιτητικών δανείων και τα πανεπιστήμια θα συνάπτονται σταδιακά σε κάθε χώρα.

Διάρκεια

Μπορείτε να λάβετε δάνειο μέχρι 12.000 ευρώ για μονοετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή μέχρι 18.000 ευρώ για διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα (ή αντίστοιχο ποσό σε ξένο νόμισμα από τράπεζες εκτός Ευρωζώνης, λαμβανομένων υπόψη των συναλλαγματικών διακυμάνσεων).

Όροι συμμετοχής

Αν έχετε ολοκληρώσει προπτυχιακό κύκλο σπουδών (επίπεδο Bachelor ή ισοδύναμο) και έχετε ήδη γίνει δεκτοί σε έναν πλήρες μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε άλλη Χώρα του Προγράμματος, μπορείτε να λάβετε δάνειο.

Για να είστε επιλέξιμοι, πρέπει να ζείτε σε μια Χώρα του Προγράμματος και να μεταβαίνετε για σπουδές σε χώρα διαφορετική από την χώρα κατοικίας σας ή τη χώρα όπου αποκτήσατε το πρώτο σας πτυχίο.

Μπορείτε να λάβετε δάνειο μόνο για σπουδές σε πανεπιστήμιο που διαθέτει Χάρτη Erasmus+ για την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Δεν δικαιούστε δάνειο αν πραγματοποιείτε μέρος μόνο των μεταπτυχιακών σπουδών σας στο εξωτερικό. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, μπορείτε ενδεχομένως να λάβετε επιχορήγηση Erasmus+.

Το επιτόκιο του δανείου ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα στην οποία εδρεύει η τράπεζα ή το ίδρυμα που δανείζει τα χρήματα. Ωστόσο, το επιτόκιο θα είναι χαμηλότερο από τα συνήθη εμπορικά επιτόκια.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Για να υποβάλετε αίτηση, πρέπει να αποταθείτε αυτοπροσώπως σε συμμετέχουσες εθνικές τράπεζες, πανεπιστήμια ή ιδρύματα χορήγησης φοιτητικών δανείων.

Η MicroBank (η κοινωνική τράπεζα της Caixa) στην Ισπανία ήταν η πρώτη τράπεζα που το 2015 χορήγησε δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές Erasmus+ τόσο σε εξερχόμενους όσο και σε εισερχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Από τον Δεκέμβριο του 2016, οι φοιτητές από την Τουρκία που μεταβαίνουν στο εξωτερικό μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και στη Finansbank.

Τον Ιανουάριο του 2017, το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου εντάχθηκε στον μηχανισμό δανειοδότησης Erasmus+ για μεταπτυχιακούς φοιτητές, και το παράδειγμά του ακολούθησε το Πανεπιστήμιο της Κύπρου τον Φεβρουάριο του 2018. Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τα πανεπιστήμια αυτά παρέχουν τη δυνατότητα σε μεταπτυχιακούς φοιτητές να αναβάλλουν την πληρωμή των διδάκτρων και/ή των εξόδων διαμονής για δύο χρόνια.

Θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση μέσω ενός υποκαταστήματος των τραπεζών, των πανεπιστημίων ή ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντας τα ακόλουθα έγγραφα:

 • πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του τελευταίου κύκλου σπουδών σας πριν από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το οποίο υποβάλλετε αίτηση
 • απόδειξη πληρωμής της εγγραφής σας Ή άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την εγγραφή σας και το κόστος του μεταπτυχιακού.

Περισσότερες πληροφορίες

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις των δανείων για μεταπτυχιακές σπουδές Erasmus+, επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστότοπους:

 • MicroBank (εξερχόμενοι και εισερχόμενοι φοιτητές από/προς την Ισπανία)
 • Finansbank (εξερχόμενοι φοιτητές από την Τουρκία μόνο)
 • Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου (μόνο εισερχόμενοι φοιτητές στο Λουξεμβούργο - έναρξη χορήγησης δανείων το καλοκαίρι του 2018)
 • Πανεπιστήμιο της Κύπρου (μόνο εισερχόμενοι φοιτητές στην Κυπριακή Δημοκρατία - έναρξη χορήγησης δανείων τον Σεπτέμβριο του 2018)

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές Erasmus+

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τα δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές Erasmus+ διατίθενται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Μαρτυρίες δικαιούχων: Xavier Casas (ES) / Blair Clark (UK) / Boris Kuzmanov (BG)

Βίντεο

Erasmus+: μεγαλύτερη υποστήριξη της κινητικότητας - Ο Stefan Jahnke, πρώην πρόεδρος του δικτύου φοιτητών Erasmus, μιλά για τις νέες δυνατότητες σπουδών στο πλαίσιο του Erasmus+.

Παρακολουθήστε την πορεία του Jorge Fernández από τη Μάλαγα στο Λονδίνο χάρη σε δάνειο μεταπτυχιακών σπουδών Erasmus+.

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα