Заеми за магистри по програма „Еразъм+“

Преглед

Заемите за магистри по програма „Еразъм+“ са гарантирани от ЕС и са с благоприятни условия. Те могат да ви помогнат да платите за обучението си в магистърска програма в държава по програма „Еразъм+“.

Предвидено е схемата да помага на учащите по магистърски програми и да ги предпазва от затруднения чрез социални предпазни клаузи, включително:

  • Липса на условие за обезпечение от студентите или родителите, което осигурява равенство при достъпа до програмите
  • Изгодни и по-добри от пазарните лихвени проценти
  • Условия за изплащане, които позволяват на завършилите в продължение на две години да си намерят работа, преди да започнат да изплащат задълженията си.

За момента схемата се предлага чрез банки и университети:

  • Банки в Испания и Турция предлагат заеми на студенти от тези държави, които искат да следват магистратура в чужбина, и на студенти от други държави по програмата, които отиват в Испания, за да следват магистратура.
  • Люксембургският и Кипърският университет предлагат заеми на студенти, идващи от други държави по програмата, за да следват магистратура в тези университети.

Тъй като все повече институции от цяла Европа се присъединяват към схемата, ще бъдат достъпни още дестинации за следване на магистратура.

Не е възможно обаче да се каже с точност кога дадена страна може да бъде включена, тъй като споразуменията с банките, агенциите за отпускане на студентски заеми и университетите ще се изготвят постепенно за всяка отделна държава.

Времетраене

Можете да получите заем в размер до 12 000 евро за едногодишна магистърска програма или до 18 000 евро за двугодишна магистратура (или равностойността в чужда валута, ако банките са в страни извън еврозоната, като в случая сумата зависи от колебанията във валутните курсове).

Условия

Ако имате бакалавърска степен (или еквивалентна степен) и вече са ви приели в редовна магистърска програма в друга държава по програмата, можете евентуално да се възползвате от възможността за заем.

За да бъдете определен като допустим кандидат, трябва да живеете в държава по програмата, а мястото, където искате да учите, не може да бъде във вашата страна на пребиваване или в държавата, където сте получили първата си квалификация.

Можете да получите заем само за програма в университет, подписал хартата за висше образование „Еразъм+“.

Не можете да получите заем, ако учите в чужбина само за част от магистърската програма, но може да отговаряте на условията за стипендия по „Еразъм+“.

Лихвеният процент, начислен по заема, варира според това в коя страна се намира банката или институцията, която отпуска средствата. При всички положения обаче лихвеният процент ще бъде по-нисък от стандартните лихвени проценти.

Как се кандидатства

За да кандидатствате, обърнете се към участващите национални банки, университети или агенции за отпускане на студентски заеми.

MicroBank (социалната банка на La Caixa) в Испания е първата банка, която през 2015 г. започна да предлага заеми по „Еразъм+“ както на испански студенти, които искат да следват магистратура в чужбина, така и на чуждестранни студенти, които желаят да следват магистратура в Испания.

От декември 2016 г. студентите от Турция могат да кандидатстват и във Finansbank.

През януари 2017 г. Люксембургският университет се включи в схемата за заеми за магистри по „Еразъм+“. През февруари 2018 г. той бе последван от Кипърския университет. От академичната 2018 – 2019 година тези университети дават възможност на студентите в магистърски програми да отсрочват плащането на таксите за обучение и настаняване с 2 години.

Необходимо е да кандидатствате в клон на банките, в университетите или по интернет, като подадете следните документи:

  • свидетелство за завършена последна степен преди магистърската програма, за която кандидатствате
  • разписка за регистрационната такса ИЛИ документно доказателство за приемането ви в програмата и за цената на магистърския курс.

Научете повече

За реда и условията на банките за заемите за магистри по програма „Еразъм +“ вижте:

Често задавани въпроси за заемите за магистри

Обща информация за заемите за магистри по програма „Еразъм+“ можете да намерите на сайта на Европейския инвестиционен фонд.

Получатели на заеми споделят опита си: Ксавиер Касас (Испания), Блер Кларк (Обединено кралство), Борис Кузманов (България)

Видео

„Еразъм+“ — Повече подкрепа за мобилност, Стефан Янке, бивш председател на студентската мрежа „Еразъм“, говори за новите възможности по „Еразъм+“ за студентите.

Следвайте Хорхе Фернандес по неговия път от Малага до Лондон с подкрепата на заем за магистри по програма „Еразъм+“.

Споделете тази страница