Společné magisterské studium Erasmus Mundus

Přehled

Společné magisterské studium Erasmus Mundus (zkráceně EMJMD) je prestižní, integrovaný, mezinárodní studijní program, který nabízí mezinárodní konsorcium vysokoškolských institucí.

V rámci programu jsou nejúspěšnějším uchazečům každoročně udělována stipendia financovaná z prostředků EU.

Studium musí probíhat nejméně ve dvou zemích účastnících se programu. Část studia může rovněž probíhat v partnerské zemi, pokud se některá z tamějších institucí programu účastní.

Doba trvání

Během tohoto magisterského programu lze v rámci evropského systému přenosu a akumulace kreditů (ECTS) získat 60, 90 nebo 120 kreditů. To znamená, že studium trvá minimálně 12 měsíců a maximálně 24 měsíců.

Podmínky

Do programu se mohou přihlásit studenti magisterských programů z celého světa.

Účastníci již musí mít první vysokoškolský diplom nebo musí prokázat jeho uznaný ekvivalent používaný podle zákona a praxe země, která příslušný titul udělí.

Do programu nemohou být zařazeni uchazeči, kteří již stipendium EMJMD jednou získali nebo se účastnili magisterského či společného doktorandského studia Erasmus Mundus. Stejně tak nemůžete pobírat stipendium z programu EMJMD a zároveň z jiného stipendijního programu financovaného EU.

Akademické výsledky

Po úspěšném absolvování studijního programu vám bude udělen buď jeden společný diplom (tzn. jeden doklad o dosaženém vzdělání vydaný jménem nejméně dvou vysokoškolských institucí konsorcia EMJMD) nebo více diplomů (tzn. nejméně dva doklady o dosaženém vzdělání vystavené dvěma vysokoškolskými institucemi konsorcia).

Pokud chcete zjistit, zda váš titul z programu EMJMD bude v určité zemi uznán, obraťte se na příslušný úřad a uveďte oficiální název studijního programu.

Finanční podpora

Abyste získali finanční podporu z programu Erasmus+, musíte být nejdříve přijati ke studiu konsorciem, které jej organizuje, a poté získat stipendium EMJMD.

Stipendium EMJMD pokrývá vaše náklady na účast v programu (včetně školného, nákladů na knihovny a laboratoře, plného pojistného krytí a dalších povinných nákladů souvisejících s magisterským studiem). Zahrnuje rovněž příspěvek na cestu a ubytování a jeho součástí je i měsíční příspěvek v rozsahu celé délky studijního programu.

Celková výše stipendia se liší podle doby trvání programu a vaší státní příslušnosti (studenti ze zemí mimo EU obdrží vyšší stipendium).

Nejméně 75 % stipendií je udělováno uchazečům z partnerských zemí.

Jak podat přihlášku

Zájemci mohou nahlédnout do online katalogu EMJMD a kontaktovat konsorcium, které daný program nabízí a které jim poskytne podrobné informace o studiu a přihlášce do programu.

Každé léto jsou do seznamu přidány nové programy EMJMD. Většina konsorcií požaduje, aby pro kurzy, které začnou v příštím v akademickém roce, byly přihlášky podány mezi říjnem a lednem.

Další informace

Zástupci akademické obce hovoří v novém časopise „24 degrees“ o svých programech společného magisterského studia Erasmus Mundus.

Pečlivě si zjistěte, jaká máte práva, když studujete v zahraničí.

Podrobné informace o možnostech studia společných studijních programů podává Příručka k programu Erasmus+.

Dotazy mohou zodpovědět a s podáním přihlášek pomoci národní agentury (v případě zemí programu) a národní kanceláře (v případě partnerských zemí).

Studentům a absolventům programu Erasmus+ nabízí sdružení ESAA dynamické fórum pro profesní rozvoj, mezikulturní výměnu a networking.

Nabídku dalších stipendií najdete na internetových stránkách Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Doktorandi mohou rovněž získat podporu EU na období, kdy studují v zahraničí, prostřednictvím tzv. akcí „Marie Curie-Skłodowska“.

Videomateriál: Společné magisterské studium Erasmus Mundus – společně v zájmu excelence – hovoří Shqipe Neziriová, manažerka rozvojového protikorupčního programu OSN a absolventka magisterského programu Erasmus Mundus v oblasti veřejné politiky, která studovala ve školním roce 2009/10 na univerzitě v Yorku a v roce 2010/11 na Středoevropské univerzitě v Budapešti.

Související zprávy a události

Sdílej tuto stránku