Erasmus Mundus gemensamma masterprogram

Hur söker jag?

Titta i kurskatalogen på nätet och kontakta det konsortium som erbjuder masterprogrammet för att få mer information om kurser och hur man söker.

Vad går det ut på?

Erasmus Mundus gemensamma masterprogram är prestigebetonade, internationella studieprogram som erbjuds av internationella konsortium av lärosäten.

Masterprogrammen delar ut EU-finansierade stipendier till de bästa sökande i årliga ansökningsomgångar.

Du ska studera i minst två av konsortiets programländer. Du kan också gå en del av kurserna i ett partnerland.

Hur länge?

Ett masterprogram omfattar 60, 90 eller 120 ECTS-poäng och pågår alltså mellan ett och två år.

Villkor

Studenter på masternivå i hela världen kan söka.

Du ska ha en grundläggande högskoleexamen eller kunna styrka att du har en erkänd motsvarande utbildningsnivå enligt lagstiftning och praxis i de länder som utfärdar examen.

Om du redan har fått ett stipendium från Erasmus Mundus-programmet kan du inte söka en gång till. Du får inte heller delta i ett annat EU-finansierat stipendieprogram samtidigt som du får bidrag från Erasmus Mundus.

Examensbevis

När du har avslutat programmet får du antingen en gemensam examen (dvs. ett enda examensbevis som utfärdas för minst två högskolor i konsortiet) eller en dubbel eller flerdubbel examen (dvs. minst två examensbevis som utfärdas av två högskolor i konsortiet).

Om du vill ta reda på om examen kommer att erkännas i ett visst land, kontaktar du den behöriga myndigheten och ger dem programmets officiella namn.

Bidrag

För att få Erasmusbidrag måste du ha antagits till utbildningen och valts ut att få stipendium.

Stipendiet  ska täcka undervisningsavgifter, avgifter för bibliotek och laboratorier, försäkring och andra obligatoriska avgifter, och bidra till dina rese- och installationskostnader. Du får också ett månadsbidrag.

Stipendiet kan variera efter kurslängd och ditt medborgarskap (studenter från länder utanför EU får ett högre belopp).

Minst 75 procent av stipendierna går till sökande från partnerländer.

Hur söker jag?

Titta i kurskatalogen på nätet och kontakta det konsortium som erbjuder masterprogrammet för att få mer information om kurser och hur man söker.

Nya program läggs till i listan varje sommar. I de flesta fall ska du söka mellan oktober och januari till kurser som inleds följande läsår.

Mer information

I ”24 degrees” berättar akademiker om sina gemensamma masterprogram inom Erasmus Mundus

Ta reda på dina rättigheter när du studerar utomlands.

Programhandledningen för Erasmus+ innehåller allt du behöver veta.

Om du behöver mer hjälp kan du vända dig till programkontoren i programländerna eller Erasmuskontoren i partnerländerna.

Erasmus+ student- och alumniförening är ett aktivt forum för kontakter, yrkesutveckling och kulturutbyte.

Fler stipendier finns på genomförandeorganets webbplats.

Du som är doktorand kan också få EU-bidrag för att studera utomlands genom Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna.

Videoklipp: Erasmus Mundus gemensamma masterprogram – tillsammans för nya kunskaper med Shqipe Neziri, projektledare för FN:s antikorruptionsprogram i Kosovo. Hon gick Erasmus Mundus masterprogram i offentlig politik 2009–2010 vid Yorks universitet (Storbritannien) och 2010–2011 vid Centraleuropeiska universitetet i Budapest (Ungern).

Dela denna sida

Related News and Events