Skupni magistrski študij Erasmus Mundus

Prijava

Več informacij o predavanjih in prijavnem postopku boste dobili pri konzorciju, ki ponuja magistrski študijski program – oglejte si spletni seznam programov EMJMD.

Pregled

Skupni magistrski študij Erasmus Mundus (EMJMD) je prestižen integrirani mednarodni študijski program, ki ga skupaj izvaja mednarodni konzorcij visokošolskih ustanov.

Štipendije EU za program EMJMD dodelijo najboljšim med študenti, ki se prijavijo na letni razpis.

Študij mora potekati v najmanj dveh državah programa Erasmus+. Del študija je mogoče opraviti tudi v partnerski državi, če sodeluje tamkajšnja ustanova.

Trajanje

Program skupnega magistrskega študija Erasmus Mundus obsega 60, 90 ali 120 kreditnih točk (ECTS). Traja torej namanj 12 in največ 24 mesecev.

Pogoji

Prijavijo se lahko študenti na magistrski stopnji z vsega sveta.

Imeti morajo diplomo prve stopnje ali dokazati enakovredno stopnjo izobrazbe, priznano v skladu z zakonodajo in prakso države, ki jo podeli.

Študenti, ki so že prejeli štipendijo za skupni magistrski ali skupni doktorski program Erasmus Mundus, ne morejo zaprositi za novo štipendijo EMJMD. Hkrati s štipendijo EMJMD ni mogoče prejemati štipendije iz druge finančne sheme EU.

Strokovni in znanstveni naslov

Po uspešno končanem študiju študentu podelijo bodisi skupni magistrski naslov (tj. eno diplomo, ki jo skupaj izdata najmanj dve visokošolski ustanovi konzorcija EMJMD) bodisi večkratni magistrski naslov (tj. najmanj dve diplomi, ki ju izdata dve visokošolski ustanovi konzorcija).

Če želite preveriti, kako je s priznavanjem magisterija EMJMD v določeni državi, se obrnite na ustrezne pristojne organe te države in navedite uradni naziv magistrskega študijskega programa.

Finančna podpora

Štipendijo Erasmus+ lahko prejmejo samo študenti, ki jim je zadevni konzorcij potrdil vpis v študijski program in so izbrani na razpisu za štipendije EMJMD.

Štipendija EMJMD pokriva stroške študija (šolnino, uporabo knjižnice in laboratorija, polno zdravstveno zavarovanje in vse druge nujne stroške, povezane z magistrskim študijem); potne stroške in stroške nastanitve; ter vključuje mesečni dodatek za bivanje v času trajanja študijskega programa.

Višina štipendije je odvisna od dolžine študijskega programa in državljanstva študenta (študenti iz držav zunaj EU imajo višjo štipendijo).

Najmanj 75 % štipendij odobrijo kandidatom iz partnerskih držav.

Prijava

Več informacij o predavanjih in prijavnem postopku boste dobili pri konzorciju, ki ponuja magistrski študijski program – oglejte si spletni seznam programov EMJMD.

Seznam vsako poletje dopolnijo z novimi izbranimi programi EMJMD. Večina konzorcijev sprejema prijave od oktobra do januarja za študijske programe, ki se začnejo naslednje študijsko leto.

Več informacij

Glasilo 24 degrees – pripovedi univerzitetnih učiteljev o njihovih programih skupnega magistrskega študija Erasmus Mundus

Vaše pravice med študijem v tujini.

Vodnik za prijavitelje Erasmus+ – natančne informacije o vseh možnostih.

Nacionalne agencije (v državah programa Erasmus+) oziroma nacionalni uradi (v partnerskih državah) – pojasnila in pomoč pri prijavi.

Platforma Združenje sedanjih in nekdanjih študentov Erasmus+ (ESAA) – dinamičen forum, ki omogoča medsebojno spoznavanje, strokovni razvoj in medkulturne izmenjave.

Informacije o drugih štipendijah so objavljene na spletišču Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Ukrepi Marie Skłodowska-Curie – podpora za študente doktorskega programa za študij oziroma raziskovalno delo v tujini.

Videoposnetek: Skupni magistrski študij Erasmus Mundus – skupaj za odličnost: pripoveduje Shqipe Neziri, vodja razvojnega programa Organizacije združenih narodov in protikorupcijskega programa na Kosovu, nekdanja študentka skupnega magistrskega študija Erasmus Mundus na področju javne politike v študijskem letu 2009–2010 na univerzi v Yorku (Velika Britanija) in v študijskem letu 2010–2011 na univerzi v Budimpešti (Madžarska).

Sorodne novice in dogodki

Dajte v skupno rabo to stran