Gezamenlijke masteropleidingen in het kader van Erasmus Mundus

Hoe meld ik me aan?

Je kunt een masterprogramma zoeken in de EMJMD-catalogus en contact opnemen met het consortium dat de opleiding aanbiedt om meer te weten te komen over de inhoud en aanmeldingsprocedure.

Overzicht

Een Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD) is een prestigieus, geïntegreerd, internationaal studieprogramma dat wordt aangeboden door een internationaal consortium van instellingen voor hoger onderwijs.

EMJMD-instellingen verstrekken, na jaarlijkse selectierondes, ook door de EU gefinancierde beurzen voor de beste kandidaat-studenten.

De studie moet worden gevolgd in minstens twee programmalanden. Een deel van de studie mag ook in een partnerland plaatsvinden, als daar een instelling gevestigd is die ook betrokken is bij de AMJMD.

Duur

Een EMJMD is een studieprogramma van 60, 90 of 120 ECTS-studiepunten. Dit betekent dat het minimaal 12 maanden en maximaal 24 maanden duurt.

Voorwaarden

Master-studenten van over de hele wereld kunnen een aanvraag indienen.

Je moet een bachelor-titel of equivalent hebben, volgens de wetgeving en praktijk in de landen die de titel toekennen.

Als je al eerder een beurs voor een EMJMD, een masteropleiding van Erasmus Mundus of voor een gezamenlijke doctoraat hebt ontvangen, kom je niet in aanmerking voor een EMJMD-beurs. Wanneer je een EMJMD-beurs ontvangt, kun je geen andere door de EU gefinancierde beurs krijgen.

Academische erkenning

Na het afronden van je EMJMD krijg je ofwel een gemeenschappelijke titel (d.w.z. één diploma namens ten minste twee instellingen voor hoger onderwijs in het consortium) of een meervoudige titel (d.w.z. ten minste twee diploma's van onderwijsinstellingen in het consortium).

Als je wilt weten of een EMJMD in een bepaald land erkend wordt, kun je contact opnemen met de betrokken autoriteiten in dat land.

Financiële steun

Om financiële ondersteuning via Erasmus+ te krijgen, moet je eerst door het organiserende consortium tot het studieprogramma worden toegelaten en vervolgens worden geselecteerd voor een EMJMD-beurs.

Een EMJMD-beurs dekt de deelnamekosten (waaronder de inschrijvings-, bibliotheek-, laboratorium- en verzekeringskosten en eventuele overige verplichte kosten in verband met uw deelname aan het masterprogramma) en is een tegemoetkoming in de reiskosten, huisvestingskosten en kosten van levensonderhoud gedurende de gehele masteropleiding.

De totale hoogte van de beurs hangt af van de duur van de opleiding en je nationaliteit (studenten van buiten de EU krijgen een hogere beurs).

Minimaal 75% van de beurzen gaat naar kandidaten uit partnerlanden.

Hoe aanmelden?

Je kunt een masterprogramma zoeken in de EMJMD-catalogus en contact opnemen met het consortium dat de opleiding aanbiedt om meer te weten te komen over de inhoud en aanmeldingsprocedure.

Elke zomer wordt een nieuwe reeks EMJMD's aan de lijst toegevoegd. Bij de meeste consortia kun je je tussen oktober en januari aanmelden voor opleidingen die het volgende academisch jaar beginnen.

Lees verder

In "24 degrees" vertellen academici iets over hun eigen EMJMD-programma.

Zorg dat je weet wat je rechten zijn wanneer je in het buitenland gaat studeren.

In de programmagids van Erasmus+ vind je gedetailleerde informatie over de mogelijkheden.

Heb je nog vragen? De nationale agentschappen in de programmalanden en nationale bureaus in de partnerlanden kunnen je verder helpen.

De ESAA - Erasmus+ Student and Alumni Association biedt Erasmus+-studenten en -alumni een forum voor beroepsontwikkeling, netwerken en interculturele uitwisseling.

Meer beschikbare beurzen vind je op de website van het EACEA.

Promovendi kunnen ook via de Marie Skłodowska-Curie-acties EU-financiering voor een studie in het buitenland aanvragen.

Video: Erasmus Mundus Joint Master Degrees – together towards excellence met Shqipe Neziri, manager van het ontwikkelingsprogramma en het anticorruptieprogramma van de Verenigde Naties in Kosovo. In het kader van Erasmus Mundus Masters heeft ze een studie overheidsbeleid afgerond aan de University of York (VK, 2009-2010) en aan de Central European University in Boedapest (Hongarije, 2010-2011).

Deel deze pagina

Related News and Events