Lawrji tal-Masters Konġunt Erasmus Mundus

Kif tapplika

L-istudenti għandhom jikkonsultaw il-Katalgu EMJMD onlajn u jikkuntattjaw lill-konsorzju li jkun qed joffri Kors tal-Masters għal aktar informazzjoni dwar il-korsijiet u l-proċeduri ta’ applikazzjoni.

Ħarsa ġenerali

Lawrja tal-Masters Konġunt Erasmus Mundus (EMJMD) hu programm ta’ studju prestiġġjuż, integrat u internazzjonali mgħoti minn konsorzju internazzjonali ta’ istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja.

L-EMJMDs jagħtu boroż ta’ studju ffinanzjati mill-UE lill-aqwa kandidati studenti li japplikaw f’sessjonijiet ta’ selezzjoni annwali.

L-istudju jrid isir f’tal-inqas żewġ Pajjiżi tal-Programm. Parti mill-istudji tista' ssir ukoll f’Pajjiżi sħab jekk tkun involuta istituzzjoni ta’ pajjiż sieħeb.

Tul ta' żmien

EMJMD huwa programm ta’ studju ta’ 60, 90 u 120 kreditu ECTS. Dan ifisser li jdum mhux anqas minn 12-il xahar iżda mhux iktar minn 24 xahar.

Kundizzjonijiet

Jistgħu japplikaw studenti fil-livell ta’ Masters mid-dinja kollha.

Trid tkun ksibt l-ewwel lawrja ta’ edukazzjoni għolja jew turi livell ekwivalenti rikonoxxut ta’ tagħlim skont il-leġiżlazzjoni u l-prattiki nazzjonali fil-pajjiżi li joħorġu l-lawrji.

Jekk diġà rċevejt EMJMD jew borża ta’ studju għal Kors ta’ Masters Erasmus Mundus/Dottorat Konġunt, m’intix eleġibbli għal borża ta’ studju EMJMD addizzjonali. Ma tistax tibbenefika minn skema oħra ta’ boroż ta’ studju ffinanzjati mill-UE waqt li tkun qed tirċievi borża ta’ studju EMJMD.

Riżultat Akkademiku

It-tlestija b’suċċess tal-programm ta’ studju twassal għall-għoti jew ta’ lawrja konġunta (jiġifieri ċertifikat wieħed ta’ lawrja li joħroġ f’isem ta’ mill-anqas żewġ istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja mill-konsorzju tal-EMJMD) jew lawrji multipli (jiġifieri tal-inqas żewġ ċertifikati tal-lawrja li joħorġu minn żewġ istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni ogħla tal-konsorzju).

Biex issir taf jekk EMJMD hijiex se tkun rikonoxxuta f'pajjiż partikolari, ikkuntattja lill-awtoritajiet xierqa kkonċernati u tihom l-isem uffiċjali tal-kors.

Appoġġ finanzjarju

Biex tirċievi appoġġ finanzjarju ta’ Erasmus+, l-ewwel trid tkun ġejt aċċettat f’kors mill-konsorzju organizzatur u wara tiġi magħżul għal borża ta’ studju EMJMD.

Il-borża ta’ studju EMJMD tkopri l-ispejjeż ta’ parteċipazzjoni kollha (inklużi t-tariffi tat-tagħlim, l-ispejjeż tal-librerija u tal-laboratorju, kopertura tal-assigurazzjoni sħiħa u kull spiża obbligatorja oħra relatata mal-parteċipazzjoni tiegħek fil-Masters); tirrappreżenta kontribuzzjoni għall-ispejjeż ta’ vjaġġar u installazzjoni u tinkludi kontribuzzjoni ta’ sussistenza kull xahar għat-tul ta’ żmien sħiħ tal-programm ta’ studju.

L-ammont totali tal-borża ta' studju jvarja skont it-tul ta' żmien tal-kors tiegħek u n-nazzjonalità tiegħek (studenti mhux mill-UE jirċievu boroż ta' studju ikbar).

Jingħata mhux inqas minn 75% tal-boroż ta’ studju lil kandidati li jkunu ġejjin minn Pajjiżi tal-programm.

Kif tapplika

L-istudenti għandhom jikkonsultaw il-Katalgu EMJMD onlajn u jikkuntattjaw lill-konsorzju li jkun qed joffri Kors tal-Masters għal aktar informazzjoni dwar il-korsijiet u l-proċeduri ta’ applikazzjoni

Kull sajf mal-lista jiżdied ammont ġdid ta’ EMJMDs magħżula. Il-maġġoranza tal-konsorzji jeħtieġu li jintbagħtu l-applikazzjonijiet bejn Ottubru u Jannar, għal korsijiet li jibdew is-sena akkademika ta’ wara.

Kun af aktar

Fir-rivista “24 degrees”, l-akkademiċi jirrakkuntaw l-istejjer tagħhom dwar il-programmi tal-Lawrja tal-Masters Konġunt Erasmus Mundus tagħhom stess.

Ara li tkun taf id-drittijiet tiegħek meta tistudja barra l-pajjiż.

Il-Gwida tal-Programm Erasmus+ ukoll toffri informazzjoni dettaljata dwar dawn l-opportunitajiet.

L-Aġenziji Nazzjonali, għall-Pajjiżi tal-programm, u l-Uffiċċji Nazzjonali, għall-Pajjiżi sħab, jistgħu jgħinu bil-mistoqsijiet u l-applikazzjonijiet.

L-ESAA - Assoċjazzjoni tal-Istudenti u l-Alumni ta' Erasmus+ toffri lill-istudenti u l-alumni ta' Erasmus+ forum dinamiku għan-netwerking, l-iżvilupp professjonali u l-iskambju interkulturali.

Huma disponibbli aktar opportunitajiet ta’ boroż ta’ studju fil-paġna web tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura.

L-istudenti tad-dottorat jistgħu jirċievu wkoll appoġġ mill-UE għal perjodi ta' studju barra pajjiżhom permezz tal-Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie.

Filmat: Lawrji tal-Masters Konġunt Erasmus Mundus - flimkien lejn l-eċċellenza ma' Shqipe Neziri, Maniġer tal-Programm ta' Żvilupp tan-Nazzjonijiet Uniti, il-Programm Kontra l-Korruzzjoni f'Kosovo u alumni tal-Masters Erasmus Mundus fil-Politika Pubblika li studjat fl-2009-10 fl-Università ta' York (UK) u fl-2010-11 fl-Università Ċentrali Ewropea f' Budapest (l-Ungerija).