„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos

Kaip pateikti paraišką

Studentai turėtų susipažinti su internetiniu EMJMSP katalogu. Daugiau informacijos apie studijų programas ir paraiškų teikimo tvarką galėtų suteikti magistrantūros studijų programą siūlantis konsorciumas.

Apžvalga

„Erasmus Mundus“ jungtinė magistrantūros studijų programa (EMJMSP) – tai prestižinė integruota tarptautinė studijų programa, kurią drauge įgyvendina tarptautinis aukštojo mokslo įstaigų konsorciumas.

Pagal EMJMSP skiriamos ES finansuojamos stipendijos geriausiems kandidatuojantiems studentams, teikiantiems paraiškas per metinius atrankos etapus.

Studijų programa turi būti vykdoma bent dviejose programos šalyse. Dalį programos galima studijuoti ir šalyse partnerėse, jei tarp dalyvių yra šalies partnerės įstaiga.

Trukmė

EMJMSP – tai studijų programa, už kurią skiriama 60, 90 arba 120 ECTS kreditų. Tai reiškia, kad ji trunka ne trumpiau kaip 12 mėnesių ir ne ilgiau kaip 24 mėnesius.

Sąlygos

Paraiškas teikti gali studentai magistrantai visame pasaulyje.

Turite būti baigęs pirmą aukštojo išsilavinimo pakopą arba įrodyti, kad įgijote pripažįstamą lygiavertį išsilavinimą, atitinkantį diplomus išduodančių šalių teisės aktus ir taikomą praktiką.

Jeigu jums jau buvo skirta EMJMSP arba „Erasmus Mundus“ magistrantūros studijų programos ar jungtinės doktorantūros studijų programos stipendija, papildomos EMJMSP stipendijos gauti negalite. Kol gaunate EMJMSP stipendiją, negalite naudotis kita ES finansuojama stipendijų programa.

Akademiniai rezultatai

Sėkmingai baigus studijų programą bus suteiktas arba bendras laipsnis (t. y. vienas diplomas, išduotas bent dviejų EMJMSP konsorciumo aukštojo mokslo įstaigų), arba keleriopas laipsnis (t. y. bent du diplomai, išduoti dviejų konsorciumo aukštojo mokslo įstaigų).

Kad sužinotumėte, ar EMJMSP bus pripažinta konkrečioje šalyje, kreipkitės į atitinkamas institucijas ir nurodykite joms oficialų studijų programos pavadinimą.

Finansinė parama

Kad gautumėte „Erasmus+“ finansinę paramą, pirmiausia organizuojančiojo konsorciumo turite būti priimtas į programą ir vėliau atrinktas gauti EMJMSP stipendijai.

EMJMSP stipendija padengiamos jūsų dalyvavimo išlaidos (įskaitant mokesčius už mokslą, bibliotekų ir laboratorijų mokesčius, visas draudimo išlaidas ir visas kitas privalomas išlaidas, susijusias su jūsų dalyvavimu magistro programoje); į ją įtraukiama ir parama jūsų kelionės ir įsikūrimo išlaidoms padengti bei mėnesinė pragyvenimo išmoka visam studijų programos laikotarpiui.

Bendra stipendijos suma gali skirtis priklausomai nuo studijų programos trukmės ir jūsų pilietybės (ES nepriklausančių šalių studentams mokamos didesnės stipendijos).

Ne mažiau kaip 75 % stipendijų skiriama kandidatams iš šalių partnerių.

Kaip teikti paraišką?

Studentai turėtų susipažinti su internetiniu EMJMSP katalogu. Daugiau informacijos apie studijų programas ir paraiškų teikimo tvarką galėtų suteikti magistrantūros studijų programą siūlantis konsorciumas.

Naujos atrinktos EMJMSP į sąrašą įtraukiamos kiekvieną vasarą. Paraiškas dėl programų, prasidedančių kitais mokslo metais, dauguma konsorciumų reikalaus pateikti spalio–sausio mėn.

Daugiau informacijos

Leidinyje „24 degrees“ aukštųjų mokyklų atstovai pasakoja apie savo „Erasmus Mundus“ jungtinių magistrantūros studijų programas.

Vykstant studijuoti užsienyje reikia nuodugniai išsiaiškinti savo teises.

Išsamios informacijos apie šias galimybes taip pat pateikiama „Erasmus+“ programos vadove.

Nacionalinės agentūros programos šalyse ir nacionaliniai biurai šalyse partnerėse gali atsakyti į klausimus ir padėti iškilus klausimams dėl paraiškų.

„Erasmus+“ esamų ir buvusių studentų asociacija (ESAA) suteikia esamiems ir buvusiems „Erasmus+“ studentams dinamišką forumą, kuriuo naudodamiesi jie gali megzti ryšius, tobulintis profesinėje srityje ir įsitraukti į kultūrų mainus.

Informacijos apie kitas galimybes gauti stipendiją pateikiama Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos interneto svetainėje.

Doktorantai taip pat gali gauti ES paramą mokslinių tyrimų laikotarpiui užsienyje naudodamiesi Marie Skłodowskos-Curie veiksmais.

Vaizdo siužetas „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos – drauge link aukštos kokybės. Dalyvauja Jungtinių Tautų vystymosi programos Kovos su korupcija programos Kosove vadovė Shqipe Neziri ir 2009–2010 m. „Erasmus Mundus“ viešosios politikos magistratūros programos Jorko universitete (JK) bei 2010–2011 m. Centrinės Europos universiteto Budapešte (Vengrija) studentai.

Bendrinti šį puslapį

Related News and Events