Erasmus Mundus -yhteinen maisteriohjelma

Hakumenettelyt

Tarjolla olevat kurssit on lueteltu EMJMD-verkkokatalogissa. Opiskelijat voivat pyytää lisätietoja kursseista ja hakumenettelyistä kursseja järjestäviltä konsortioilta.

Yleistä

Erasmus Mundus -yhteinen maisteriohjelma (EMJMD) on arvostettu integroitu kansainvälinen koulutusohjelma, jonka kurssien järjestäjinä toimii eri maiden korkeakouluista koostuvia kansainvälisiä konsortioita.

EMJMD-ohjelmissa opiskelijoille myönnetään EU-rahoitteisia apurahoja vuosittaisten valintakierrosten perusteella.

Opinnot on suoritettava vähintään kahdessa ohjelmamaassa. Osan niistä voi suorittaa myös jossakin kumppanimaassa, jos mukana on osallistujaorganisaatio kyseisestä maasta.

Kesto

EMJMD-ohjelma vastaa 60, 90 tai 120 ECTS-opintopistettä eli opiskelujakson pituus on vähintään 12 ja enintään 24 kuukautta.

Osallistumisehdot

Ohjelmaan voivat hakea maisteritason opiskelijat kaikkialta maailmasta.

Hakijalta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa oppimäärää, joka on suoritettu maisteritutkinnon myöntävän maan hyväksymällä ja tunnustamalla tavalla.

Opiskelijat, jotka ovat jo saaneet apurahan EMJMD-ohjelmaa, Erasmus Mundus maisterikurssia tai yhteistä Erasmus Mundus -tohtoriohjelmaa varten, eivät voi hakea toista EMJMD-apurahaa. Opiskelija ei myöskään voi saada tukea toisesta EU:n rahoittamasta apurahaohjelmasta samalla kun hän saa tukea EMJMD-ohjelmasta.

Akateeminen tunnustaminen

Maisteriohjelman menestyksekkäästi suorittaneille myönnetään joko yhteistutkinto (yksi tutkintotodistus vähintään kahden ohjelmaan osallistuneen korkeakoulun puolesta) tai usean tutkinnon yhdistelmä (vähintään kaksi tutkintotodistusta kahden ohjelmaan osallistuneen korkeakoulun puolesta).

Lisätietoa EMJMD-opintojen tunnustamisesta eri maissa saa kunkin maan viranomaisilta (ilmoita kurssin virallinen nimi).

Taloudellinen tuki

Erasmus+ -tuen saaminen edellyttää, että opiskelija on ensin hyväksytty järjestävän konsortion kurssille ja hänelle on myönnetty EMJMD-apuraha.

EMJMD-apuraha kattaa opiskelijan osallistumiskustannukset (mukaan lukien lukukausimaksut, kirjasto- ja laboratoriokustannukset, täydellisen vakuutussuojan ja muut osallistumisen kannalta välttämättömät kustannukset) sekä osan matka- ja asettautumiskustannuksista sekä kuukausirahan koko maisterikurssin ajalta.

Apurahan suuruus riippuu kurssin pituudesta ja hakijan kansallisuudesta (EU:n ulkopuolisista maista tulevien opiskelijoiden apuraha on suurempi).

Vähintään 75 % apurahoista on varattu kumppanimaiden hakijoille.

Hakumenettely

Tarjolla olevat kurssit on lueteltu EMJMD-verkkokatalogissa. Opiskelijat voivat pyytää lisätietoja kursseista ja hakumenettelyistä kursseja järjestäviltä konsortioilta.

Luetteloon lisätään joka kesä uudet valitut EMJMD-kurssit. Useimmille konsortioille on jätettävä hakemus loka- ja tammikuun välisenä aikana seuraavana lukuvuonna alkavia kursseja varten.

Lisätietoja

24 degrees -julkaisu – Korkeakoulujen edustajat kertovat omista Erasmus Mundus -maisteriohjelmistaan

Tutustu ennen lähtöäsi ulkomailla opiskelevan oikeuksiin.

Tarkempia tietoja Erasmus+ -ohjelmasta on Erasmus+ ‑ohjelmaoppaassa.

Tietoa ja apua hakemusten tekemisessä saa ohjelmamaiden osalta kansallisista toimistoista ja kumppanimaiden osalta kansallisista yhteyspisteistä.

Erasmus+ Student and Alumni Association -yhdistyksessä (ESAA) nykyiset ja entiset Erasmus+ -opiskelijat voivat verkostoitua kansainvälisesti ja kehittää ammatillista osaamistaan.

Lisätietoa apurahoista on saatavilla koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) verkkosivustolla.

Tohtoriopiskelijat voivat myös saada EU-tukea ulkomailla suoritettaviin opintojaksoihin Marie Skłodowska-Curie -toimien kautta.

Video: Erasmus Mundus Joint Master Degrees – together towards excellence. Shqipe Neziri opiskeli sosiaalipolitiikan Erasmus Mundus -maisteriohjelmassa 2009–2010 Yorkissa ja Budapestissa. Nykyisin hän hallinnoi UNDP:n korruptiontorjuntaohjelmaa Kosovossa.

Jaa tämä sivu

Related News and Events