Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad

Kuidas taotleda?

Lisateabe saamiseks kursuste ja taotlemise korra kohta tutvuge palun ühiste magistriõppekavade veebikataloogiga või võtke ühendust magistrikursust pakkuva konsortsiumiga.

Ülevaade

Erasmus Munduse ühine magistriõppekava (ühine magistriõppekava), on mainekas integreeritud rahvusvaheline õppeprogramm, mida pakub ühiselt rahvusvaheline kõrgkoolide konsortsium.

Iga aasta taotlusvooru parimad üliõpilaskandidaadid saavad ühise magistriõppekava raames ELi rahastatavat stipendiumi.

Õppetöö peab toimuma vähemalt kahes programmiriigis. Kui magistriõppekavasse on kaasatud partnerriikide institutsioone, võib osa õppetööst toimuda ka partnerriigis.

Kestus

Ühine magistriõppekava on õppeprogramm, mille maht on 60, 90 või 120 Euroopa ainepunktisüsteemi (ECTS) punkti. Õppeperiood kestab vähemalt 12 kuud ning võib kesta kuni 24 kuud.

Tingimused

Kandideerida saavad magistritaseme üliõpilased kogu maailmast.

Peate olema omandanud esimese astme kõrghariduse või tõestama samaväärset õpingute taset, mida tunnustatakse programmi raames kraade andvate riikide õigusaktide ja tavade kohaselt.

Kui olete varem juba saanud Erasmus Munduse ühise magistriõppekava või Erasmus Munduse magistrikursuse/ühise doktoriõppe stipendiumi, ei ole teil enam õigust ühise magistriõppekava stipendiumi taotleda. Ühise magistriõppekava stipendiumi saamise ajal ei ole teil õigust saada teisi ELi rahastatud stipendiume.

Akadeemiline kraad

Õppeprogrammi eduka läbimise korral antakse üliõpilasele kas ühiskraad (st üks kraadi kinnitav tunnistus, mis on välja antud vähemalt kahe konsortsiumis osaleva kõrgkooli nimel) või mitu kraadi (st vähemalt kaks kraadi kinnitavat tunnistust, mille on välja andnud kaks konsortsiumis osalevat kõrgkooli).

Et teada saada, kas magistriõppekava konkreetses riigis tunnustatakse, võtke ühendust selle riigi asutustega ning küsige teavet oma magistrikursuse ametliku nime alusel.

Rahaline toetus

Erasmus+ rahalist toetust makstakse juhul, kui õppekava korraldav konsortsium on teid kursusele vastu võtnud ning teie taotlus ühise magistriõppekava stipendiumi saamiseks on rahuldatud.

 Ühise magistriõppekava  stipendium katab teie osalemiskulud (sh õppemaksu, raamatukogu- ja laborikulud, täieliku kindlustuskaitse ning muud magistrikursusel osalemisega kaasnevad kulud); samuti sisaldab see toetust teie reisi- ja sisseseadmiskulude katteks ning kogu magistriõppeprogrammi vältel makstavat igakuist päevaraha.

Stipendiumi kogusumma oleneb õpingute kestusest ning teie kodakondsusest (ELi-väliste üliõpilaste stipendium on suurem).

Vähemalt 75% stipendiumidest eraldatakse partnerriikidest pärit kandidaatidele.

Kuidas taotleda?

Lisateabe saamiseks kursuste ja taotlemise korra kohta tutvuge palun ühiste magistriõppekavade veebikataloogiga või võtke ühendust magistrikursust pakkuva konsortsiumiga.

Igal suvel täiendatakse kataloogi uute magistriõppekavadega. Järgmisel akadeemilisel aastal algavateks kursusteks võtab enamik konsortsiumidest taotlusi vastu eelneva aasta oktoobrist jaanuarini.

Lisateave

Väljaandes „24 kraadi“ jagavad teadlased oma kogemusi osalemisest Erasmus Munduse ühises magistriõppeprogrammis.

Tundke oma õigusi välismaal õppides.

Üksikasjalikku teavet õppimisvõimaluste kohta leiate ka Erasmus+ programmijuhendist.

Päringute ja küsimuste korral aitavad teid programmiriikide riiklikud bürood ning partnerriikide riiklikud asutused.

Erasmus+ üliõpilas- ja vilistlasühendus (ESAA) on üliõpilaste ja vilistlaste suhtlusfoorum, mille kaudu saab kontakte luua, ennast erialaselt täiendada ning õppida tundma teisi kultuure.

Rohkem stipendiumivõimalusi leiate Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti veebilehelt.

Doktorantide õpinguid välismaal toetab Euroopa Liit ka Marie Skłodowska-Curie meetmetega.

Video: Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad – üheskoos tippude poole. Esinevad: Shqipe Neziri, ÜRO arenguprogrammi korruptsioonivastase programmi juht Kosovos, ning aastatel 2009–2010 Yorki Ülikoolis ja aastatel 2010–2011 Budapestis Kesk-Euroopa Ülikoolis Erasmus Munduse politoloogia magistriprogrammis osalenud vilistlased.

Jaga seda lehte

Seonduvad uudised ja sündmused