Κοινά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών Erasmus Mundus

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι φοιτητές θα πρέπει να συμβουλεύονται τον κατάλογο του EMJMD στο διαδίκτυο και να επικοινωνούν με την κοινοπραξία που παρέχει τις μεταπτυχιακές σπουδές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα και τη διαδικασία υποβολής αίτησης.

Παρουσίαση

Το κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Erasmus Mundus (EMJMD) είναι ένα αναγνωρισμένου κύρους, ολοκληρωμένο διεθνές πρόγραμμα σπουδών το οποίο παρέχεται από διεθνή κοινοπραξία ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Τα EMJMD παρέχουν υποτροφίες χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ στους καλύτερους από τους φοιτητές που υποβάλλουν σχετική υποψηφιότητα στο πλαίσιο ετήσιων διαδικασιών επιλογής.

Οι σπουδές πραγματοποιούνται σε τουλάχιστον δύο από τις χώρες του προγράμματος. Μέρος των σπουδών μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί σε μία από τις χώρες εταίρους, εφόσον στο πρόγραμμα συμμετέχει ίδρυμα τέτοιας χώρας.

Διάρκεια

Τα EMJMD είναι προγράμματα σπουδών 60, 90 ή120 ακαδημαϊκών μονάδων. Αυτό σημαίνει ότι διαρκούν από τουλάχιστον 12 μήνες μέχρι 24 μήνες το πολύ.

Όροι συμμετοχής

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν μεταπτυχιακοί φοιτητές από όλον τον κόσμο.

Πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης ή ισοδύναμο αναγνωρισμένο αποδεικτικό σπουδών, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις πρακτικές των χωρών που χορηγούν το πτυχίο.

Άτομα που έχουν ήδη λάβει υποτροφία για EMJMD ή για μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Erasmus Mundus /κοινό διδακτορικό δίπλωμα, δεν μπορούν να λάβουν νέα υποτροφία EMJMD. Άτομα που λαμβάνουν ήδη υποτροφία για EMJMD δεν μπορούν να υπαχθούν σε άλλο πρόγραμμα υποτροφιών χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ.

Ακαδημαϊκός τίτλος

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών οδηγεί στην απόκτηση είτε ενός κοινού πτυχίου (δηλαδή ενιαίου τίτλου σπουδών ο οποίος εκδίδεται για λογαριασμό τουλάχιστον δύο ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της κοινοπραξίας EMJMD) είτε περισσότερων πτυχίων (δηλαδή τουλάχιστον δύο πιστοποιητικών σπουδών που χορηγούνται από δύο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της κοινοπραξίας).

Για να μάθετε αν ένα πρόγραμμα EMJMD αναγνωρίζεται σε συγκεκριμένη χώρα, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες αρχές και δώστε τους την επίσημη ονομασία του προγράμματος σπουδών.

Χρηματοδοτική στήριξη

Για λάβετε χρηματοδοτική στήριξη από το Erasmus+, πρέπει πρώτα να γίνετε δεκτοί στο πρόγραμμα σπουδών από την κοινοπραξία που το διοργανώνει και, στη συνέχεια, να επιλεγείτε για υποτροφία EMJMD.

Οι υποτροφίες για EMJMD καλύπτουν τα έξοδα συμμετοχής (στα οποία περιλαμβάνονται τα δίδακτρα, τα έξοδα βιβλιοθήκης και εργαστηρίων, η πλήρης ασφαλιστική σας κάλυψη και κάθε άλλα υποχρεωτικά έξοδα που σχετίζονται με τη συμμετοχή σας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα). Καλύπτουν επίσης μέρος των εξόδων ταξιδιού και εγκατάστασης και περιλαμβάνουν ένα μηνιαίο επίδομα διαβίωσης για όλη τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών.

Το συνολικό ποσό της υποτροφίας μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών και την εθνικότητα του υποτρόφου (οι φοιτητές από χώρες εκτός της ΕΕ λαμβάνουν μεγαλύτερες υποτροφίες).

Το 75% τουλάχιστον των υποτροφιών χορηγείται σε υποψήφιους από χώρες- εταίρους.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Οι φοιτητές θα πρέπει να συμβουλεύονται τον κατάλογο του EMJMD στο διαδίκτυο και να επικοινωνούν με την κοινοπραξία που παρέχει τις μεταπτυχιακές σπουδές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα και τη διαδικασία υποβολής αίτησης

Μια νέα ομάδα επιλεγμένων EMJMD προστίθεται στον κατάλογο κάθε καλοκαίρι. Οι περισσότερες κοινοπραξίες ζητούν υποβολή των αιτήσεων από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιανουάριο, για μαθήματα που αρχίζουν το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Περισσότερες πληροφορίες

Στην έκδοση «24 degrees», πανεπιστημιακοί μιλούν για τα δικά τους κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus.

Φροντίστε να ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας όταν σπουδάζετε στο εξωτερικό.

Ο οδηγός του προγράμματος Erasmus+ προσφέρει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες για τις δυνατότητες αυτές.

Οι εθνικοί φορείς, για τις χώρες του προγράμματος, και τα εθνικά γραφεία, για τις χώρες-εταίρους, μπορούν να απαντούν σε απορίες σας και να σας βοηθούν κατά την υποβολή της αίτησής σας.

Η ένωση σπουδαστών και αποφοίτων Erasmus+ (ESAA) προσφέρει στους φοιτητές και τους αποφοίτους Erasmus+ ένα δυναμικό φόρουμ για δικτύωση, επαγγελματική εξέλιξη και διαπολιτισμικές ανταλλαγές.

Περισσότερες ευκαιρίες για υποτροφίες θα βρείτε στον ιστότοπο του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού.

Οι φοιτητές που ακολουθούν πρόγραμμα για απόκτηση διδακτορικού μπορούν επίσης να λάβουν στήριξη από την ΕΕ για σπουδές στο εξωτερικό μέσω των δράσεων Marie Skłodowska-Curie.

Βίντεο: Κοινά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών Erasmus Mundus - μαζί για την αριστεία, με τον Shqipe Neziri, διαχειριστή του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, του προγράμματος κατά της διαφθοράς στο Κοσσυφοπέδιο και απόφοιτο του προγράμματος Erasmus Mundus στον τομέα της δημόσιας πολιτικής την περίοδο 2009-10 στο πανεπιστήμιο του Γιορκ (ΗΒ) και την περίοδο 2010-11 στο Πανεπιστήμιο Κεντρικής Ευρώπης της Βουδαπέστης (Ουγγαρία).

Κοινοποίησε αυτή τη σελίδα

Related News and Events