Fælles kandidat- og masteruddannelser under Erasmus Mundus

Få mere at vide om de forskellige ansøgningsprocedurer

Studerende bør søge i onlinekataloget over fælles kandidatuddannelser under Erasmus Mundus og henvende sig til det konsortium, der står bag kandidatuddannelsen, for at få flere oplysninger om kurser og ansøgningsprocedurer.

Oversigt

En fælles kandidatuddannelse under Erasmus Mundus (EMJMD) er et prestigefuldt og integreret internationalt studieprogram, der udbydes af et internationalt konsortium af videregående uddannelsesinstitutioner.

De fælles kandidatuddannelser tildeler EU-finansierede stipendier til de bedste kandidater, der ansøger i de årlige udvælgelsesrunder.

Studiet skal finde sted i mindst to af programlandene. En del af studierne kan også foregå i et partnerland, hvis der er en institution fra et partnerland, som deltager.

Varighed

En kandidatuddannelse under Erasmus Mundus er et studieprogram, der svarer til 60, 90 eller 120 ECTS-point. Det betyder, at det har en varighed på mindst 12 måneder og højst 24 måneder.

Vilkår

Studerende på kandidatniveau fra hele verden kan ansøge.

Du skal have afsluttet en første videregående uddannelse eller kunne dokumentere et anerkendt tilsvarende uddannelsesniveau i henhold til den nationale lovgivning og praksis i det land, hvor uddannelsen er gennemført.

Hvis du allerede har modtaget et stipendium til en fælles kandidatuddannelse under Erasmus Mundus eller til en kandidatuddannelse/et fælles ph.d.-program under Erasmus Mundus, kan du ikke søge om endnu et stipendium til en fælles kandidatuddannelse under Erasmus Mundus. Du kan ikke modtage støtte fra andre EU-finansierede stipendieordninger, samtidig med at du modtager et stipendium til en fælles kandidatuddannelse under Erasmus Mundus.

Akademiske resultater

En vellykket gennemførelse af uddannelsen fører til enten udstedelse af et fælles eksamensbevis (dvs. ét eksamensbevis udstedt på vegne af mindst to af de videregående uddannelsesinstitutioner i konsortiet) eller flere eksamensbeviser (dvs. mindst to eksamensbeviser udstedt af to videregående uddannelsesinstitutioner i konsortiet).

For at finde ud af, om en fælles kandidatuddannelse vil blive anerkendt i et bestemt land, bør du kontakte de relevante myndigheder og fortælle dem kursets officielle navn.

Finansiel støtte

For at modtage finansiel støtte fra programmet Erasmus+ skal du først optages på uddannelsen af det konsortium, der organiserer den, og derefter skal konsortiet udvælge dig til at modtage et stipendium.

Stipendiet dækker deltagelsesomkostninger (herunder studieafgifter, udgifter til biblioteker og laboratorier, fuld forsikring og eventuelle andre obligatoriske omkostninger i forbindelse med deltagelsen i kurset). Det udgør et bidrag til dækning af dine rejse- og etableringsudgifter og omfatter månedlige dagpenge for hele studieprogrammets varighed.

Stipendiets samlede størrelse afhænger af uddannelsens længde og din nationalitet (studerende fra lande uden for EU modtager større stipendier).

Mindst 75 % af stipendierne tildeles til kandidater fra partnerlande.

Sådan søger du

Studerende bør søge i onlinekataloget over fælles kandidatuddannelser under Erasmus Mundus og henvende sig til det konsortium, der står bag kandidatuddannelsen, for at få flere oplysninger om kurser og ansøgningsprocedurer.

Hver sommer tilføjes der et nyt udvalg af fælles kandidatuddannelser under Erasmus Mundus. De fleste konsortier kræver, at ansøgninger indsendes mellem oktober og januar for uddannelser, der starter det følgende studieår.

Læs mere

I publikationen "24 degrees" fortæller akademikere historien om deres deltagelse i de fælles kandidat- og masteruddannelser under Erasmus Mundus.

Vær sikker på, at du kender dine rettigheder, når du studerer i udlandet.

Programguiden til Erasmus+ indeholder også detaljerede oplysninger om disse muligheder.

De nationale agenturer for programlandene og de nationale kontorer for partnerlandene kan hjælpe med spørgsmål og ansøgninger.

ESAA - Erasmus+ Student and Alumni Association tilbyder studerende og alumner fra Erasmus+ et dynamisk forum, hvor de kan netværke, få faglig udvikling og foretage interkulturel udveksling.

Du kan finde flere muligheder for stipendier på websitet for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Ph.d.-studerende kan også modtage EU-støtte til studier i udlandet gennem Marie Skłodowska-Curie-aktionerne.

Video: Erasmus Mundus Joint Master Degrees – together towards excellence med Shqipe Neziri, leder af FN's udviklingsprogram, antikorruptionsprogrammet i Kosovo og alumni fra Erasmus Mundus Masters i offentlig politik fra 2009-2010 ved universitet i York og fra 2010-2011 ved det centraleuropæiske universitet i Budapest.