Darbiniekiem (pasniegšana)

Pasniegšanas iespējas nozares speciālistiem

“Erasmus+” piedāvā iespēju pasniegt izglītības iestādē ārzemēs.

Šīs iespējas ir pieejamas izglītības nozares darbiniekiem un to uzņēmumu algotajiem darbiniekiem, kas ir uzaicināti ar studentiem dalīties savās zināšanās par kādu nozari, tēmu vai specifisku jautājumu.

Tās ir visu līmeņu izglītības iestādēs ārzemēs.

Iespējas

Augstākā izglītība

“Erasmus+” atbalsta pasniedzēju neilgus norīkojumus augstākās izglītības iestādēs ārzemēs. Ja strādājat augstākās izglītības sfērā, noteiktu laiku varat pasniegt iestādē, kas atrodas “Erasmus” programmas valstī vai partnervalstī. Uzņēmumu darbinieki var saņemt palīdzību, lai pasniegtu vai dalītos zināšanās ar augstākās izglītības iestādēm, kuras atrodas programmas valstī.

Lasiet vēl

Profesionālā izglītība un apmācība

“Erasmus+” atbalsta pasniedzēju norīkošanu uz profesionālās izglītības un apmācības (PIA) iestādēm ārzemēs. Ja strādājat PIA sfērā, varat kādu laiku pastrādāt citā organizācijā “Erasmus+” programmas valstī, pasniedzot vai vadot kursus.

Lasiet vēl

Skolu izglītība

“Erasmus+” atbalsta pirmsskolas mācību iestāžu, pamatskolu un vidusskolu pedagoģiskā personāla norīkošanu mācīšanai ārzemju skolās. Mācot bērnus ārzemēs, varat paplašināt redzesloku, dalīties pieredzē ar citas valsts kolēģiem un iepazīties ar jaunu labu praksi izglītības jomā. Šādas iespējas ir skolām, kas atrodas “Erasmus+” programmas valstīs.

Lasiet vēl

Pieaugušo izglītība

“Erasmus+” atbalsta pasniedzēju norīkošanu uz pieaugošo izglītības organizācijām ārzemēs. Ja strādājat pieaugušo izglītības sfērā, varat kādu laiku pastrādāt citā organizācijā “Erasmus+” programmas valstī, pasniedzot vai vadot kursus. Šāda pieredze un apmaiņa jums var palīdzēt uzlabot savas svešvalodu prasmes un zināšanas par citām kultūrām. Tā varat atklāt arī jaunas pedagoģiskās metodes un pieejas.

Lasiet vēl

Jean Monnet pasākumi

Jean Monnet pasākumi ietilpst “Erasmus+” programmā. Tie veicina augstākās izglītības izcilību Eiropas studiju jomā. Uzsvars tiek likts uz studijām un pētījumiem, kas pievēršas ES integrācijai, kā arī uz izpratnes veidošanu par Eiropas vietu globalizācijas laikmetā.

Lasiet vēl

“Erasmus Mundus” kopīgās maģistrantūras programmas

EMJMD atbalsta augsta līmeņa akadēmisko darbinieku/vieslektoru dalību, lai vairotu kursu pievilcīgumu. Ja jums ir izcils akadēmiskā darbinieka un/vai speciālista profils, jūs varat iesaistīties EMJMD.

Lasiet vēl

Darbinieki, kuriem ir fiziskas, garīgas vai veselības problēmas

Ir pieejams papildu finansējums, un šiem darbiniekiem ir tādas pašas tiesības uz atbalsta pakalpojumiem kā tās, ko saviem darbiniekiem nodrošina uzņemošās iestādes.

Lasiet vēl

Bendrinti šį puslapį