Erasmus Mundus gemensamma masterprogram

Hur söker jag?

Scholars and guest lecturers may contact directly the EMJMD consortia to express their interest.

Vad går det ut på?

Du som är en framstående forskare eller yrkesutövare kan bli gästforskare eller gästlärare på ett gemensamt masterprogram inom Erasmus Mundus och bidra till att göra utbildningen mer attraktiv.

Du kan komma från ett programland eller partnerland och din medverkan ska innebära ett mervärde för studenterna genom bland annat studentcentrerad undervisning, forskning, handledning av uppsatser och medverkan i nätverk.

Hur länge?

Vistelsen ska vara minst 4–7 arbetsdagar i följd, dvs. en vecka (8 dagar kan inte räknas som 2 veckor). Arbetstiden kan också omfatta restid.

Villkor

Du kan komma från någon av parterna i det gemensamma masterprogrammet, men även från andra organisationer.

Bidrag

Du kan inte få andra EU-bidrag medan du deltar i Erasmus Mundus.

Hur söker jag?

Om du är intresserad ska du kontakta det ansvariga konsortiet direkt.

Mer information

Hör med det internationella kontoret vid din institution i konsortiet om du vill veta vilka möjligheter som finns.

Dela denna sida