Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus

Ako sa prihlásiť

Scholars and guest lecturers may contact directly the EMJMD consortia to express their interest.

Prehľad

Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus (SMŠEM) podporuje zapojenie špičkových akademických pracovníkov/hosťujúcich prednášajúcich s cieľom zvýšiť príťažlivosť programov. Ak máte vynikajúce akademické a/alebo profesijné skúsenosti, môžete sa zapojiť do SMŠEM.

Zúčastniť sa môžu akademickí pracovníci a hosťujúci prednášajúci z krajín účastniacich sa programu i partnerských krajín a ich zapojenie by malo študentom SMŠEM priniesť pridanú hodnotu v podobe prednášok/seminárov zameraných na potreby študentov, v podobe výskumnej činnosti, vedenia diplomových prác, nadväzovania akademických/profesijných kontaktov a pod.

Trvanie

Minimálna dĺžka účasti akademického pracovníka v rámci programu SMŠEM je 4 až 7 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (t. j. týždeň). Osem po sebe nasledujúcich dní nie je možné považovať za 2 týždne. Do obdobia účasti sa môže rátať aj čas potrebný na cestovanie).

Podmienky

Akademickí pracovníci a hosťujúci prednášajúci môžu byť z partnerských organizácií SMŠEM, ako aj z inštitúcií, ktoré nie sú členmi konzorcia.

Finančná podpora

Akademickí pracovníci a hosťujúci prednášajúci nemôžu byť v priebehu svojho pôsobenia v SMŠEM príjemcami iných programov financovania EÚ.

Ako podať žiadosť

Akademickí pracovníci a hosťujúci prednášajúci sa v prípade záujmu môžu obrátiť priamo na jedno z konzorcií SMŠEM.

Ďalšie informácie

Informácie o dostupných možnostiach získate na oddelení pre medzinárodné záležitosti vašej vysokej školy zapojenej do konzorcia SMŠEM.

Zdieľajte túto stránku