Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus

Jak się zgłosić?

Scholars and guest lecturers may contact directly the EMJMD consortia to express their interest.

Informacje ogólne

Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus zwiększają atrakcyjność programu wykładów poprzez udział uznanych naukowców i wykładowców spoza uczelni. Swoją kandydaturę mogą zgłaszać osoby o wybitnym profilu akademickim lub zawodowym.

Naukowcy i wykładowcy wygłaszający gościnne wykłady mogą pochodzić zarówno z krajów uczestniczących w programie, jak i z krajów partnerskich. Ich udział powinien wnosić do programu wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus wartość dodaną dla studentów pod względem zajęć i wykładów, prac naukowo-badawczych, seminariów magisterskich, możliwości nawiązania kontaktów akademickich i zawodowych itp.

Czas trwania

Minimalny czas trwania wizyty naukowca w ramach wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus wynosi od 4 do 7 kolejnych dni kalendarzowych (= jeden tydzień). 8 kolejnych dni nie może zostać uznane za okres dwóch tygodni. Do dni wizyty można zaliczyć czas podróży.

Warunki

Naukowcy i wykładowcy przyjeżdżający z gościnnymi wykładami mogą zostać wysłani zarówno przez instytucje partnerskie programu wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus, jak i przez instytucje spoza konsorcjum.

Wsparcie finansowe

Podczas udziału w programie wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus naukowcy i wykładowcy prowadzący gościnne wykłady nie mogą otrzymywać wsparcia finansowego z innych programów unijnych.

Jak się zgłosić

Naukowcy i wykładowcy z zewnątrz mogą zgłosić zainteresowanie udziałem, kontaktując się bezpośrednio z konsorcjami prowadzącymi wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus.

Więcej informacji

Aby poznać dostępną ofertę, skontaktuj się z biurem współpracy międzynarodowej na swojej uczelni, jeśli należy ona do konsorcjum Erasmus Mundus.

Podziel się tą stroną