Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Hoe meld ik me aan?

Scholars and guest lecturers may contact directly the EMJMD consortia to express their interest.

Overzicht

Erasmus Mundus steunt de deelname van vooraanstaande wetenschappers/gastdocenten om het prestige van de opleiding te verhogen. Als u beschikt over een uitzonderlijk academisch en/of professioneel profiel, kunt u meewerken aan een gezamenlijke masteropleiding van Erasmus Mundus (EMJMD).

Wetenschappers en gastdocenten uit zowel programma- als partnerlanden zijn welkom. Hun deelname moet voor de studenten in zo'n gezamenlijke masteropleiding een meerwaarde bieden, bijv. door studentgerichte lessen en colleges, onderzoeksactiviteiten, begeleiding bij masterproeven, academisch en professioneel netwerken enz.

Duur

Academici die willen deelnemen aan een EMJMD, moeten zich minimaal een week, d.w.z. vier tot zeven opeenvolgende dagen beschikbaar stellen. Een periode van acht opeenvolgende dagen wordt niet beschouwd als twee weken. Reistijden worden wel tot periode gerekend.

Voorwaarden

Deelname staat open voor alle wetenschappers en gastdocenten. Zij hoeven niet noodzakelijk zelf werkzaam te zijn bij een partnerinstelling van het EMJMD-consortium.

Financiële steun

Wetenschappers en gastdocenten hebben tijdens hun deelname aan een EMJMD naast de steun in het kader van Erasmus Mundus geen recht op enige andere vorm van EU-financiering.

Aanmelden

Wetenschappers en gastdocenten die belangstelling hebben, kunnen rechtstreeks contact opnemen met het EMJMD-consortium van hun keuze.

Lees verder

Neem contact op met het bureau Buitenland van de onderwijsinstelling van uw keuze in een EMJMD-consortium. Daar kunt u informatie krijgen over de mogelijkheden.

Deel deze pagina