“Erasmus Mundus” kopīgie maģistra grādi

Kā pieteikties

Scholars and guest lecturers may contact directly the EMJMD consortia to express their interest.

Pārskats

“Erasmus Mundus” atbalsta augsta līmeņa akadēmisko darbinieku/vieslektoru dalību, lai vairotu kopīgo maģistrantūras programmu kursu pievilcīgumu. Ja jums ir izcils akadēmiskā darbinieka un/vai speciālista profils, varat iesaistīties “Erasmus Mundus” kopīgā maģistrantūras programmā (EMKMG).

Iesaistīties ir aicināti akadēmiskie darbinieki/vieslektori no programmas valstīm un partnervalstīm. Viņiem ar savu dalību ir studentiem jānodrošina pievienota vērtība, tāda kā mācības un lekcijas, kas vērstas uz studentu, pētnieciskas aktivitātes, atbalsts maģistra darba izstrādē un profesionālu kontaktu veidošanā u.tml.

Ilgums

EMKMG vieslektora minimālais dalības laiks ir 4 līdz 7 secīgas kalendāra dienas (= viena nedēļa). Astoņas secīgas dienas nevar uzskatīt par divām nedēļām. Vieslektora darba dienas var ietvert ceļā pavadīto laiku.

Nosacījumi

Akadēmiskie darbinieki un vieslektori var būt no EMKMG partneriestādēm un arī no iestādēm, kuras neietilpst konsorcijā.

Finansiāla palīdzība

Laika periodā, kad viņi piedalās EMKMG, akadēmiskie darbinieki un vieslektori nedrīkst saņemt naudu no citām ES atbalsta programmām.

Pieteikšanās kārtība

Ieinteresētās personas var paust savu ieinteresētību tieši EMKMG konsorcijam.

Plašāka informācija

Plašāku informāciju iegūsiet jūsu EMKMG konsorcijā iekļautās augstskolas starptautiskās sadarbības birojā.

Bendrinti šį puslapį