„Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos

Kaip pateikti paraišką

Scholars and guest lecturers may contact directly the EMJMD consortia to express their interest.

Apžvalga

„Erasmus Mundus“ jungtinėmis magistrantūros studijų programomis remiamas aukšto lygio mokslininkų / kviestinių dėstytojų dalyvavimas, siekiant padidinti kurso patrauklumą. Jeigu esate daug pasiekęs akademinėje arba profesinėje veikloje, galite dalyvauti „Erasmus Mundus“ jungtinėje magistrantūros studijų programoje.

Mokslininkai ir kviestiniai dėstytojai gali būti tiek iš programos šalių, tiek iš šalių partnerių. Jie turėtų skaityti paskaitas „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos studentams, vykdyti mokslinių tyrimų veiklą, padėti studentams rašyti magistro darbus, megzti akademinius ir profesinius ryšius ir pan.

Trukmė

Minimali mokslininko dalyvavimo „Erasmus Mundus“ jungtinėje magistrantūros studijų programoje trukmė yra 4–7 kalendorinės dienos iš eilės (= viena savaitė). 8 dienų iš eilės negalima laikyti 2 savaitėmis. Į darbo dienas gali būti įskaičiuojamas kelionės laikas.

Sąlygos

Mokslininkai ir kviestiniai dėstytojai gali būti iš „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos partnerių ir iš konsorciumui nepriklausančių organizacijų.

Finansinė parama

Tuo metu, kai dalyvauja „Erasmus Mundus“ jungtinėje magistrantūros studijų programoje, mokslininkai ir kviestiniai dėstytojai negali naudotis kitomis ES finansavimo programomis.

Kaip teikti paraišką

Mokslininkai ir kviestiniai dėstytojai gali kreiptis tiesiai į „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos konsorciumą.

Daugiau informacijos

Kad sužinotumėte, kokių turite galimybių, kreipkitės į „Erasmus Mundus“ jungtinės magistrantūros studijų programos konsorciumui priklausančios savo aukštojo mokslo įstaigos tarptautinių ryšių skyrių.

Bendrinti šį puslapį