Máistreachtaí Comhpháirteacha Erasmus Mundus

Conas iarratas a dhéanamh

Scholars and guest lecturers may contact directly the EMJMD consortia to express their interest.

Forléargas

Cuireann EMJMD (Máistreachtaí Comhpháirteacha Erasmus Mundus) tacaíocht ar fáil chun scoláirí/aoi-léachtóirí ardleibhéil a mhealladh d'fhonn an t-éileamh a bhíonn ar chúrsa a mhéadú. Má tá próifíl acadúil agus/nó próifíl ghairmiúil den scoth agat, féadfaidh tú páirt a ghlacadh in EMJMD.

Is féidir le scoláirí agus aoi-léachtóirí ó Thíortha Cláir nó Comhpháirtíochta páirt a ghlacadh ann agus ba cheart go gcuirfeadh a rannpháirtíocht le luach an chúrsa ó thaobh na mac léinn EMJMD de, a fhad a bhaineann le teagasc/léachtóireacht mac léinn-lárnach, gníomhaíochtaí taighde, stiúrthóireacht tráchtas máistreachta, líonrú acadúil/gairmiúil, etc.

Fad ama

Ní foláir don scoláire idir 4 agus 7 lá féilire as a chéile (= seachtain amháin) ar a laghad a chaitheamh i mbun cuairt EMJMD. Ní áireofar 8 lá as a chéile mar 2 sheachtain. Is féidir am taistil a áireamh mar chuid d'fhad cuairte an scoláire.

Coinníollacha

Féadfaidh scoláirí agus aoi-léachtóirí ó institiúidí ar comhpháirtithe le EMJMD iad, nó ó institiúidí nach cuid den chuibhreannas iad, a bheith páirteach ann.

Maoiniú

Ní cheadaítear do scoláirí agus aoi-léachtóirí maoiniú ó scéim eile de chuid an Aontais a fháil agus páirt á glacadh acu in EMJMD.

Conas iarratas a dhéanamh

Féadfaidh scoláirí agus aoi-léachtóirí spéis a léiriú sa scéim ach dul i dteagmháil go díreach le cuibhreannas EMJMD.

Tuilleadh eolais

Is cóir teagmháil a dhéanamh le hoifig idirnáisiúnta d'institiúide ardoideachais, más ball den chuibhreannas EMJMD í, má tá eolas uait ar na deiseanna atá ann duit.

Comhroinn an leathanach seo