Erasmus Mundus -yhteinen maisteriohjelma

Hakumenettelyt

Scholars and guest lecturers may contact directly the EMJMD consortia to express their interest.

Yleistä

Erasmus Mundus -yhteiset maisteriohjelmat (EMJMD) tukevat lahjakkaiden tutkijoiden ja vierailevien opettajien osallistumista ohjelmaan, millä pyritään lisäämään kurssien vetovoimaa. EMJMD-ohjelmiin osallistuvilta tutkijoilta ja vierailevilta opettajilta edellytetään huomattavaa akateemista ja/tai ammatillista kokemusta.

Tutkijat ja vierailevat opettajat voivat olla sekä ohjelma- että kumppanimaista. Heidän osallistumisensa olisi tuotava EMJMD-opintoihin lisäarvoa mm. opiskelijakeskeisen opetuksen/luennoinnin, tutkimustoiminnan, pro gradu -tuen ja akateemisen/ammatillisen verkostoitumisen kautta.

Kesto

Osallistumisen vähimmäiskesto on 4–7 peräkkäistä kalenteripäivää (= yksi viikko). Kahdeksaa peräkkäistä päivää ei voida laskea kahdeksi viikoksi. Työaikaan voi sisältyä matka-aikaa.

Ehdot

Tutkijat ja vierailevat opettajat voivat olla EMJMD-ohjelman kumppaneiden piiristä tai konsortion ulkopuolelta.

Taloudellinen tuki

Tutkija ja vieraileva opettaja ei voi saada tukea toisesta EU:n rahoittamasta ohjelmasta, kun hän osallistuu EMJMD-ohjelmaan.

Hakumenettely

Tutkijat ja vierailevat opettajat voivat ottaa suoraan yhteyttä EMJMD-konsortioihin ilmaistakseen kiinnostuksensa.

Lisätietoja

Kysy korkeakoulusi kansainvälisten asioiden toimistosta EMJMD-konsortioista ja tarjolla olevista mahdollisuuksista.

Jaa tämä sivu