Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad

Kuidas taotleda?

Scholars and guest lecturers may contact directly the EMJMD consortia to express their interest.

Ülevaade

Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad toetavad kõrgetasemeliste teadlaste/külalislektorite osalemist, et suurendada kursuse väärtust. Kui teil on silmapaistev akadeemiline ja/või kutsealane profiil, võite osaleda Erasmus Munduse ühistes magistriõppekavades.

Teadlased ja külalislektorid võivad olla nii programmi- kui ka partnerriikidest. Nende kaasamine peaks andma Erasmus Munduse ühise magistriõppekava üliõpilastele lisaväärtust, näiteks seoses järgmisega: üliõpilasekeskne õpetamine/loengute pidamine, teadustegevus, abi seoses doktoritööga, akadeemilised/kutsealased võrgustikud jne.

Kestus

Teadlane võib Erasmus Munduse ühises magistriõppekavas osaleda 4 kuni 7 järjestikuse kalendripäeva (= üks nädal) jooksul. 8 järjestikust päeva ei ole võimalik arvestada 2 nädalana. Osalemispäevad võivad hõlmata sõiduaega.

Tingimused

Teadlased ja külalislektorid võivad olla nii Erasmus Munduse ühiste magistriõppe konsortsiumide partnerite juurest kui ka väljastpoolt konsortsiumeid.

Rahaline toetus

Erasmus Munduse ühises magistriõppekavas osalevad teadlased ja külalislektorid ei või samal ajal saada toetust muudest ELi rahastamiskavadest.

Kuidas taotleda?

Teadlased ja külalislektorid võivad soovi avaldamiseks ühendust võtta otse Erasmus Munduse ühiste magistriõppe konsortsiumidega.

Lisateave

Teavet õpetamisvõimaluste kohta küsige oma Erasmus Munduse ühisesse magistriõppe konsortsiumi kuuluva kõrgkooli rahvusvaheliste suhete osakonnalt.

Jaga seda lehte