Съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“

Как да кандидатствам

Scholars and guest lecturers may contact directly the EMJMD consortia to express their interest.

Преглед

Съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“ (СМПЕМ) подкрепят участието на учени/гост-лектори на високо равнище с цел повишаване на привлекателността на курсовете. Ако имате забележителни научни и/или професионални постижения, можете да участвате в СМПЕМ.

Учените и гост-лекторите могат да произхождат от държави по програмата и от държави партньори, а тяхното участие в програмите следва да носи добавена стойност за приема на студенти в СМПЕМ от гледна точка на ориентираното към студентите преподаване, научноизследователските дейности, подкрепата за подготовка на дипломната работа, изграждането на академични/професионални мрежи и др.

Времетраене

Минималната продължителност за всеки ангажимент на даден учен в рамките на СМПЕМ е от 4 до 7 последователни календарни дни (= една седмица). Не е възможно 8 последователни дни да се разглеждат като ангажимент от 2 седмици. Дните на преподавателска/научна дейност могат да включват времето за пътуване.

Условия

Учените и гост-лекторите могат да идват от организациите партньори в рамките на СМПЕМ, както и от учебни заведения извън консорциума.

Финансово подпомагане

Учените и гост-лекторите не могат да получават средства по други схеми на ЕС за финансиране, докато участват в СМПЕМ.

Как се кандидатства

Учените и гост-лекторите могат да се свържат пряко с консорциумите за СМПЕМ, за да изразят своя интерес.

Научете повече

Свържете се с международното бюро на вашето висше учебно заведение, включено в консорциумите за СМПЕМ, за да научите какви възможности са достъпни за вас.

Споделете тази страница