Kako se prijaviti:

V okviru programa Erasmus+ obstajajo različne možnosti za organizacije in posameznike. Vendar se lahko glede na del programa, za katerega se želite prijaviti, postopek priprave in prijave razlikuje. Naj vas vodimo skozi postopek:

Preden se prijavite:

Splošni razpis za zbiranje predlogov

Vsako leto se objavi splošni razpis za zbiranje predlogov, ki ponuja priložnosti za organizacije in posameznike, ki delujejo na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. V razpisu lahko najdete cilje programa, pregled njegovih ukrepov, upravičenost potencialnih akterjev, proračun in trajanje projektov ter različne roke za oddajo prijav. V oddelku Razpisi si lahko ogledate si lahko najnovejši razpis za zbiranje predlogov. Poleg tega so nekateri posebni razpisi za zbiranje predlogov objavljeni na centralizirani ravni prek spletne strani Evropske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA).

Vodnik za prijavitelje

Podrobnejši pregled pogojev in zahtev ukrepov, za katere se lahko prijavite v okviru splošnega razpisa, lahko najdete v Erasmus+ Vodniku za prijavitelje. To je ključni dokument za vsakogar, ki razmišlja o prijavi, in ga lahko najdete na spletu ali prenesete kot PDF datoteko.

Kdo lahko sodeluje?

Erasmus+ je odprt za številne posameznike in organizacije, čeprav se upravičenost razlikuje od enega do drugega ukrepa in od države do države. Države, ki lahko sodelujejo, so razdeljene v dve glavni kategoriji:

  • države programa: lahko v celoti sodelujejo pri vseh dejavnostih programa Erasmus+.
  • partnerske države: lahko sodelujejo pri določenih ukrepih programa, ob upoštevanju posebnih meril ali pogojev.

Za več informacij o državah, ki izpolnjujejo pogoje, se obrnite na ustrezno poglavje v Vodniku za prijavitelje.

Registrirajte se

Preden lahko zaprosite za financiranje kot organizacija, se morate najprej prijaviti (EU Login). Služba za prijavo v EU (prej imenovana ECAS) je točka za preverjanje pristnosti uporabnikovin omogoča dostop do široke palete informacijskih sistemov Komisije.

Nato se boste s svojimi EU Login podatki morali prijaviti na portal udeležencev in registrirati svojo organizacijo, da pridobite edinstveno 9-mestno identifikacijsko kodo udeleženca (PIC).

Če se želite prijaviti kot posameznik, se boste morali posvetovati z organizacijo, katere del ste (na primer z vašo univerzo).

Kako deluje?

Program Erasmus+ upravljajo Evropska komisija), Evropska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA), niz nacionalnih agencij v vseh programskih državah in vrsta nacionalnih uradov v nekaterih partnerskih državah.

Centralizirane dejavnosti na evropski ravni upravljajo Evropska komisija in Evropska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v Bruslju, znana tudi kot Izvajalska agencija. Centralizirani projekti so večji in bolj strateški, namenjeni reševanju specifičnih vprašanj po vsej Evropi.

Decentralizirane dejavnosti neposredno upravljajo nacionalne agencije, ki se nahajajo v vsaki programski državi ali nacionalni uradi Erasmus+ izven EU. Večina teh projektov se bo izvajala na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni in se osredotočila na izmenjavo med državami. Za več informacij obiščite našo stran Upravljanje programa Erasmus+.

Priložnosti

Posamezniki

Erasmus+ ponuja priložnosti za ljudi vseh starosti, jim pomaga razvijati in izmenjavati znanje in izkušnje v institucijah in organizacijah v različnih državah. Preverite, kakšne možnosti obstajajo za posameznike, kot so študenti, osebje, pripravniki, učitelji, mladi in mladinski delavci ter drugi.

Organizacije

Erasmus+ ponuja priložnosti za široko paleto organizacij, vključno z univerzami, šolami, ponudniki izobraževanja in usposabljanja, možganskimi trusti, raziskovalnimi organizacijami in zasebnimi podjetji. Preberite več o različnih možnostih, ki so na voljo organizacijam.

Postopek prijave

Odvisno od tega, za kateri del programa se prijavljate, boste morali izpolniti posebno prijavnico. Običajno je to bodisi eObrazec (PDF) ali spletni obrazec. Vodnik razloži, kako uporabljati vsakega od obrazcev:

Po prijavi

Za več informacij o ocenjevanju in preverjanju vlog preverite del C - Informacije za prijavitelje v Vodniku za prijavitelje.

Dajte v skupno rabo to stran