Ako sa prihlásiť

V rámci programu Erasmus + existujú rôzne príležitosti pre organizácie a jednotlivcov. Avšak v závislosti od časti programu, o ktorú by ste chceli požiadať, postup prípravy a prihlášky sa môže líšiť. Dovoľte, aby sme vás sprevádzali týmto procesom:

Pred prihlásením:

Všeobecná výzva na predkladanie návrhov

Každoročne sa uverejňuje všeobecná výzva na predloženie návrhov, ktorá predstavuje príležitosti pre organizácie a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Vo výzve nájdete ciele programu, prehľad akcií, ktoré sú rozdelené, oprávnenosť potenciálnych účastníkov, rozpočet a dĺžka trvania projektov a termíny na predkladanie návrhov pre každú akciu. Poslednú výzvu na predloženie návrhov nájdete v sekcii Výzvy. Niektoré konkrétne výzvy na predloženie návrhov sú okrem toho zverejňované na centralizovanej úrovni prostredníctvom webovej stránky Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA).

Sprievodca programom

Podrobnejší prehľad podmienok a požiadaviek akcií, o ktoré môžete požiadať v rámci všeobecnej výzvy, nájdete v príručke programu Erasmus +. Je to kľúčový dokument pre každého, kto uvažuje o prihláške a môže byť dostupný online alebo stiahnutý ako PDF.

Kto sa môže zúčastniť?

Program Erasmus + je otvorený pre mnoho jednotlivcov a organizácií, hoci spôsobilosť sa líši od jednej akcie k druhej a od jednej krajiny do druhej. Krajiny, ktoré sa môžu zúčastniť, sú rozdelené do dvoch hlavných kategórií:

  • Programové krajiny: môžu sa plne zúčastňovať na všetkých aktivitách programu Erasmus +.
  • Partnerské krajiny: môžu sa podieľať na určitých činnostiach programu, podliehajúc špecifickým kritériám alebo podmienkam.

Viac informácií o oprávnených krajinách nájdete v príslušnej sekcii v príručke programu Erasmus +.

Registrácia

Predtým, než budete môcť požiadať o financovanie ako organizácia, musíte najprv získať EÚ prihlásenie (login). Služba autentifikácie pri prihlasovaní (predtým nazývaná ECAS) je miestom pre autentifikáciu používateľa pre širokú škálu informačných systémov Komisie.

Potom sa budete musieť prihlásiť sa na portál účastníka s podrobnosťami o prihlasovacích účtoch v EÚ a zaregistrovať svoju organizáciu, aby ste získali jedinečný 9-miestny identifikačný kód účastníka (PIC).

Ak ste jednotlivec, ktorý sa chce uchádzať, budete potrebovať konzultáciu s organizáciou, ktorej ste súčasťou (napríklad s vašou univerzitou).

Ako sa to spravuje?

Program Erasmus + riadi Európska komisia), Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA), sériu národných agentúr vo všetkých programových krajinách a niekoľko národných kancelárií v niektorých partnerských krajinách.

Centralizované aktivity riadi Európska komisia a Výkonná agentúra Európskej komisie pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru v Bruseli, známa aj ako výkonná agentúra. Centralizované projekty sú rozsiahlejšie a strategickejšie a sú určené na riešenie konkrétnych problémov v celej Európe.

Decentralizované aktivity riadia priamo národné agentúry, ktoré sa nachádzajú v každej programovej krajine alebo národné kancelárie Erasmus+ mimo EÚ. Väčšina týchto projektov sa bude realizovať na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a zameria sa na výmenu medzi krajinami.

Viac informácií nájdete v časti Ako sa spravuje?.

Príležitosti

Jednotlivci

Program Erasmus + má príležitosti pre ľudí všetkých vekových kategórií, pomáha im rozvíjať a zdieľať vedomosti a skúsenosti v inštitúciách a organizáciách v rôznych krajinách. Pozrite sa, aké sú možnosti pre jednotlivcov, ako sú študenti, zamestnanci, praktikanti, učitelia, mladí ľudia a pracovníci s mládežou a ďalšie.

Organizácie

Program Erasmus + má príležitosti pre širokú škálu organizácií vrátane univerzít, škôl, poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy, think-tanky, výskumné organizácie a súkromné podniky. Získajte viac informácií o rôznych možnostiach organizácií.

Aplikačný proces

V závislosti od toho, o ktorú časť programu žiadate, budete musieť vyplniť konkrétny formulár žiadosti. Zvyčajne ide o eForm (PDF) alebo webový formulár. Sprievodca krok za krokom vysvetľuje, ako používať jeden z týchto formulárov:

Po prihlásení

Viac informácií o hodnotení a kontrole aplikácií nájdete v časti C - Informácie pre žiadateľov v príručke programu.

Zdieľajte túto stránku