Cum puteți participa

În cadrul programului Erasmus+ există diferite oportunități pentru organizații și persoane fizice. Cu toate acestea, în funcție de partea programului la care doriți să aplicaţi, procedura de pregătire și de aplicare ar putea să difere. Permiteți-ne să vă ghidăm în acest proces:

Înainte de a aplica:

Cerere generală de propuneri

În fiecare an se publică o cerere generală de propuneri, care prezintă oportunități pentru organizații și persoane fizice active în domeniul educației, formării, tineretului și sportului. În cadrul cererii puteți găsi obiectivele programului, o prezentare generală a acţiunilor în care este împărțit, eligibilitatea potențialilor actori, bugetul și durata proiectelor și termenele de depunere pentru fiecare acțiune. Puteți consulta cea mai recentă Cerere de propuneri în secțiunea Cereri de propuneri. În plus, unele cereri specifice de propuneri sunt publicate la nivel centralizat, prin intermediul site-ului web al Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).

Ghidul programului

O prezentare mai detaliată a condițiilor și cerințelor acțiunilor pentru care puteți aplica în cadrul Cererii Generale poate fi găsită în Ghidul programului Erasmus+. Acesta este documentul cheie pentru oricine intenționează să aplice și poate fi accesat online sau descărcat ca PDF.

Cine poate participa?

Erasmus+ este deschis mai multor persoane și organizații, deși eligibilitatea variază de la o acțiune la alta și de la o țară la alta. Țările care pot participa sunt împărțite în două categorii principale:

  • Țările programului: pot participa pe deplin la toate acțiunile programului Erasmus+.
  • Țările partenere: pot participa la anumite acţiuni ale programului, în funcție de criterii sau condiții specifice.

Pentru mai multe informații despre țările eligibile, consultați secţiunea corespunzătoare din Ghidul Programului Erasmus+.

Înregistrare

Înainte de a putea aplica pentru finanțare ca organizație, va trebui mai întâi să obțineți un cont de conectare la UE. Serviciul UE de autentificare a conectării (denumit anterior ECAS) este un punct de autentificare a utilizatorilor pentru o gamă largă de sisteme de informații ale Comisiei. Apoi, va trebui să vă conectați la Portalul Participantului cu detaliile contului dvs. de conectare la UE și să vă înregistrați organizația pentru a obține Codul Unic de Identificare a Participantului (CUIP) din 9 cifre. Dacă sunteți o persoană care dorește să aplice, va trebui să consultați organizația din care faceţi parte (de exemplu, universitatea dumneavoastră).

Cum este gestionat?

Programul Erasmus+ este gestionat de Comisia Europeană, Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA), o serie de Agenții Naționale în toate țările programului și o serie de birouri naționale din unele țări partenere.

Activitățile centralizate sunt gestionate la nivel european de către Comisia Europeană și Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a Comisiei Europene din Bruxelles, cunoscută și sub denumirea de Agenția Executivă. Proiectele centralizate sunt mai mari și mai strategice, concepute pentru a aborda aspecte specifice în întreaga Europă.

Activitățile descentralizate sunt gestionate direct de Agențiile Naționale care se află în fiecare țară participanta la program sau de Birourile naționale Erasmus+ din afara UE. Majoritatea acestor proiecte vor fi implementate la nivel național, regional sau local și vor fi axate pe schimburi între țări.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați secţiunea Cum este gestionat programul?.

Oportunități

Persoane fizice

Erasmus+ are oportunități pentru persoanele de toate vârstele, ajutându-le să se dezvolte și să împărtășească cunoștințe și experiență în instituții și organizații din diferite țări. Verificați ce oportunități există pentru persoane fizice, cum ar fi studenţi, personal, cursanți, profesori, tineri și lucrători de tineret și multe alte categorii.

Organizaţii

Erasmus+ are oportunități pentru o gamă largă de organizații, inclusiv universități, școli, furnizori de educație și formare, think-tank-uri, organizații de cercetare și întreprinderi private. Aflați mai multe despre diferitele oportunități disponibile pentru organizații.

Procesul de aplicare

În funcție de partea programului la care aplicaţi, va trebui să completați un formular specific de aplicare. De obicei, acesta va fi fie un formular electronic (PDF) sau un formular web. Un ghid pas cu pas explică modul de utilizare a fiecărui formular:

După ce aplicați

Pentru mai multe informații despre evaluarea și verificarea aplicațiilor, consultați Partea C din Ghidul Programului - Informații pentru solicitanţi.

Distribuie această pagină