Jak się zgłosić?

W ramach programu Erasmus+ istnieją różne możliwości dla organizacji i osób. Jednak w zależności od części programu, o którą chciałbyś się ubiegać, procedura przygotowania i składania wniosków może się różnić. Pozwól nam przeprowadzić Cię przez proces:

Zanim złożysz wniosek:

Ogólne zaproszenie do składania wniosków

Co roku ogłaszane jest ogólne zaproszenie do składania wniosków, prezentujące możliwości dla organizacji i osób działających w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. W zaproszeniu można znaleźć cele programu, przegląd akcji, na które jest on podzielony, kryteria w zakresie kwalifikowalności potencjalnych uczestników, budżet i czas trwania projektów oraz terminy składania wniosków dla każdej akcji. Możesz zapoznać się z najnowszymi zaproszeniami do składania wniosków w sekcji Zaproszenia do składania wniosków. Ponadto niektóre zaproszenia do składania wniosków są publikowane na poziomie centralnym, za pośrednictwem strony internetowej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

Przewodnik po programie

Bardziej szczegółowy przegląd warunków i wymagań dla poszczególnych akcji, o które można się ubiegać w ramach ogólnego zaproszenia do składania wniosków, można znaleźć w Przewodniku po programie Erasmus+. Jest to kluczowy dokument dla każdego, kto rozważa złożenie wniosku. Dokument jest dostępny online lub może być pobrany jako plik PDF. 

Kto może wziąć udział?

Program Erasmus + oferuje możliwości dla wielu osób i organizacji, chociaż kryteria kwalifikowalności różnią się w zależności od akcji i kraju. Kraje, które mogą wziąć udział w programie, są podzielone na dwie główne kategorie:

  • Kraje objęte programem: mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich akcjach programu Erasmus+.
  • Kraje partnerskie: mogą brać udział w określonych akcjach programu, z zastrzeżeniem określonych kryteriów lub warunków.

Więcej informacji na temat kwalifikujących się krajów można znaleźć w odpowiedniej części Przewodnika po programie Erasmus+.

Zarejestruj się

Aby móc ubiegać się o dofinansowanie jako organizacja, najpierw musisz uzyskać login UE. Usługa uwierzytelniania logowania UE (zwana wcześniej ECAS) stanowi punkt uwierzytelniania użytkownika dla szerokiej gamy systemów informacyjnych Komisji.

Następnie musisz zalogować się do portalu uczestnika ze swoimi danymi konta logowania w UE i zarejestrować swoją organizację, aby uzyskać unikalny 9-cyfrowy kod identyfikacyjny uczestnika (PIC).

Jeśli jesteś osobą fizyczną, która chce złożyć podanie, musisz skonsultować się z organizacją, do której należysz (na przykład uniwersytetem).

Zarządzanie

Program Erasmus + jest zarządzany przez Komisję Europejską), Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA), serię agencji krajowych we wszystkich krajach programu oraz szereg biur krajowych w niektórych krajach partnerskich.

Akcje scentralizowane są zarządzane na poziomie europejskim przez Komisję Europejską i Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Komisji Europejskiej w Brukseli, zwaną również Agencją Wykonawczą. Scentralizowane projekty są większe i bardziej strategiczne, zaprojektowane w celu rozwiązania konkretnych problemów w całej Europie.

Akcje zdecentralizowane są zarządzane bezpośrednio przez Agencje Krajowe, które znajdują się w każdym kraju programu lub w biurach krajowych Erasmus+ poza granicami UE. Większość z tych projektów będzie wdrażana na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym i będzie koncentrować się na wymianie między krajami.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź sekcję zarządzanie.

Możliwości

Osoby fizyczne

Erasmus + oferuje możliwości dla osób w każdym wieku, pomagając im się rozwijać oraz dzielić wiedzą i doświadczeniem w instytucjach i organizacjach w różnych krajach. Sprawdź możliwości, jakie istnieją dla osób fizycznych: studentów, pracowników, stażystów, nauczycieli, młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i nie tylko.

Organizacje

Program Erasmus + oferuje możliwości dla wielu różnych organizacji, w tym uniwersytetów, szkół, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, think- thanków, organizacji badawczych i firm prywatnych. Dowiedz się więcej o możliwościach dostępnych dla organizacji.

Proces składania wniosków

W zależności od akcji programu, o którą się ubiegasz, musisz wypełnić specjalny formularz zgłoszeniowy. Zwykle będzie to eForm (PDF) lub formularz online. W przewodniku wyjaśniono krok po kroku, jak korzystać z obu form:

Po złożeniu wniosku

Aby uzyskać więcej informacji na temat oceny i sprawdzania aplikacji, sprawdź Część C - Informacje dla wnioskodawców w Przewodniku po programie.

Podziel się tą stroną