Hoe aanvragen?

In het kader van het Erasmus+ -programma zijn er verschillende mogelijkheden voor organisaties en individuen. Afhankelijk van het deel van het programma dat u wilt aanvragen, kan de voorbereidings- en toepassingsprocedure verschillen. Laat ons u door het proces leiden:

Voordat u een aanvraag doet: 

Algemene oproep tot het indienen van voorstellen

Jaarlijks wordt een algemene oproep voor voorstellen gepubliceerd dat kansen biedt aan organisaties en individuen binnen onderwijs, opleiding, jeugd en sport.
In de oproep vindt u de doelstellingen van het programma, een overzicht van de verschillende sub-acties, de geschiktheid van potentiële actoren, het budget alsook de duur van de projecten en deadline voor elke actie.
U kan de meest recente oproep raadplegen binnen de rubriek 'Oproepen'.  Daarenboven worden specifieke oproepen voor voorstellen gepubliceerd via een gecentraliseerd niveau, nl. de website van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA).

Programmagids

U kunt in de Erasmus+ programmagids een gedetailleerder overzicht terugvinden van de voorwaarden en de vereisten van de acties waarvoor u kan solliciteren binnen de algemene oproep. Dit is het belangrijkste document voor iedereen die overweegt om zich aan te melden en kan online worden geraadpleegd of als PDF worden gedownload.

Wie kan deelnemen?

Erasmus+ staat open voor veel individuen en organisaties, hoewel de geschiktheid varieert naargelang de actie en het land. 
Landen die kunnen deelnemen zijn onderverdeeld in twee hoofdcategorieën:

  • Programmalanden: kunnen volledig deelnemen aan alle acties van het Erasmus+ -programma.
  • Partnerlanden: kunnen deelnemen aan bepaalde acties van het programma, afhankelijk van specifieke criteria of voorwaarden.

Voor meer informatie over de geschiktheid van landen, gelieve het desbetreffende gedeelte in de Erasmus+ programmagids te raadplegen.

Registreren

U dient als organisatie eerst een EU-login aan te vragen vooraleer u een verzoek tot financiering kan indienen. De EU Login Authentication Service (voorheen ECAS genoemd) is een punt voor gebruikersauthenticatie voor een brede waaier van informatiesystemen van de Commissie.
Vervolgens moet u zich met uw EU Login gegevens aanmelden bij het Deelnemersportaal en uw organisatie registreren om nadien uw unieke 9-cijferige Deelnemersidentificatiecode (PIC) te ontvangen.
Als individu kan u tevens een aanvraag indienen, maar hiervoor dient u te overleggen met de organisatie waar u deel van uitmaakt (bijvoorbeeld uw universiteit).

Hoe wordt het beheerd?

Het Erasmus+ -programma wordt beheerd door de Europese Commissie, het Uitvoerend Agentschap voor onderwijs, Audiovisuele media en cultuur (EACEA), een reeks Nationale Agentschappen in alle Programma-landen en een reeks Nationale kantoren in sommige partnerlanden. 


Gecentraliseerde activiteiten worden op Europees niveau beheerd door de Europese Commissie en het Uitvoerend Agentschap voor Onderwijs, Audiovisuele media en cultuur van de Europese Commissie in Brussel, ook wel het Uitvoerend Agentschap genoemd. Gecentraliseerde projecten zijn groter en meer strategisch en ontworpen om specifieke problemen in heel Europa aan te pakken.

Gedecentraliseerde projecten worden rechtstreeks beheerd door de Nationale Agentschappen die zich in elk programma-land bevinden, of door de Nationale Erasmus+ -kantoren buiten de EU. De meeste van deze projecten zullen op nationaal, regionaal of lokaal niveau worden uitgevoerd en zijn gericht op uitwisseling tussen landen.

Ga voor meer informatie naar onze Hoe wordt het beheerd? -sectie.

Mogelijkheden

Individuen

Erasmus+ biedt mensen van alle leeftijden kansen om hen te helpen ontwikkelen en kennis en ervaring uit te wisselen met instellingen en organisatie in verschillende landen. Bekijk welke mogelijkheden er bestaan voor individuen zoals studenten, stafleden, stagiaires, leraren, jongeren en jeugdwerkers, en zomeer.

Organisaties

Erasmus+ biedt kansen aan een brede waaier aan organisaties, waaronder universiteiten, scholen, onderwijs- en opleidingsverstrekkers, denktanks, onderzoeksorganisaties en particuliere bedrijven. Lees meer over de verschillende mogelijkheden die organisaties ter beschikking hebben.

Aanvraagprocedure

Afhankelijk van het deel van het programma waarvoor u solliciteert, moet u een specifiek aanvraagformulier invullen. Meestal is dit een eForm (PDF) of een Web-formulier. Een stapsgewijze handleiding legt uit hoe elk formulier gebruikt moet worden:

Nadat je je aanvraag hebt ingediend

Raadpleeg Deel C – Informatie voor aanvragers in de Programmagids, voor meer informatie over de beoordeling en controle van aanvragen.

 

 

 

 

Deel deze pagina