Kā pieteikties

Programma Erasmus + sniedz organizācijām un privātpersonām dažādas iespējas. Tomēr, atkarībā no programmas daļas, kurai vēlaties pieteikties, sagatavošanas un pieteikšanās procedūra var atšķirties. Ļaujiet mums palīdzēt jums šajā procesā:

Pirms pieteikšanās:

Vispārējais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus

Katru gadu tiek publicēts vispārējais uzaicinājums iesniegt priekšlikumus, kurā organizācijām un privātpersonām, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā, tiek piedāvātas dažādas iespējas. Uzaicinājumā jūs varat atrast programmas mērķus, pārskatu par darbībām, kurās programma ir iedalīta, informāciju par iespējamo dalībnieku atbilstību, projektu budžetu un ilgumu, kā arī katras darbības iesniegšanas termiņus. Jūs varat iepazīties ar jaunāko aicinājumu iesniegt priekšlikumus mūsu sadaļā Konkursi un pieteikumu iesniegšana. Ņemiet vērā, ka daži uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus tiek publicēti centralizēti, izmantojot Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (EACEA) tīmekļa vietni.

Programmas vadlīnijas

Erasmus+ programmas vadlīnijās var atrast sīkāku pārskatu par nosacījumiem un prasībām darbībām, kurām jūs varat pieteikties saskaņā ar vispārējo konkursu. Šis ir galvenais dokuments ikvienam, kas apsver iespēju pieteikties, un tam var piekļūt tiešsaistē vai lejupielādēt PDF formātā.

Kurš var piedalīties?

Erasmus+ programma ir pieejama plašam privātpersonu un organizāciju lokam, tomēr atbilstība dažādu darbību un valstu starpā atšķiras. Valstis, kuras var piedalīties, ir iedalītas divās galvenajās kategorijās:

  • Programmas valstis: var pilnībā piedalīties visās Erasmus+ programmas darbībās.
  • Partnervalstis: var piedalīties atsevišķās programmas darbībās, ievērojot konkrētus kritērijus vai nosacījumus.

Lai iegūtu plašāku informāciju par atbilstīgajām valstīm, lūdzu, skatiet attiecīgo sadaļu Erasmus+ programmas vadlīnijās.

Reģistrēties

Lai pieteiktos finansējumam kā organizācija, vispirms jums jaizveido EU Login konts. EU Login autentifikācijas sistēma (agrāk saukta par ECAS) ir lietotāja autentifikācijas rīks, kas ļauj piekļūt dažādām Eiropas Komisijas informācijas

sistēmām. Pēc EU Login konta izveides, jums būs jāautorizējas Dalībnieku portālā, izmantojot savu EU Login lietotājvārdu un paroli, lai iegūtu unikālo 9-zīmju Dalībnieka identifikācijas numuru (PIC).

Ja vēlaties pieteikties kā privātpersona, jums jākonsultējas ar savu organizāciju (piemēram, jūsu universitāti).

Kā tā tiek vadīta?

Erasmus + programmu vada Eiropas Komisija, Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA), virkne valstu aģentūru visās programmas valstīs un virkne valstu biroju atsevišķās partnervalstīs.

Programmas centralizētās darbības tiek vadītas Eiropas līmenī un to veic Eiropas Komisija un Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra Briselē, kas pazīstama arī kā izpildaģentūra. Centralizētie projekti ir lielāka mēroga un stratēģiskāki, un paredzēti konkrētu jautājumu risināšanai visā Eiropā.

Programmas decentralizētās darbības vada valstu aģentūras, kas atrodas katrā programmas valstī, vai valstu Erasmus+ biroji ārpus ES. Lielākā daļa no šiem projektiem tiks īstenoti nacionālā, reģionālā vai vietējā līmenī un koncentrēsies uz apmaiņu starp valstīm.

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet mūsu sadaļu Kā tā tiek vadīta?

Iespējas

Privātpersonas

Erasmus+ piedāvā iespējas dažāda vecuma cilvēkiem, palīdzot tiem attīstīties un dalīties zināšanās un pieredzē dažādu valstu iestādēs un organizācijās. Paskatieties, kādas iespējas tiek piedāvātas privātpersonām, piemēram, studentiem, organizāciju darbiniekiem, praktikantiem, skolotājiem, jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, un citiem.

Organizācijas

Erasmus+ piedāvā iespējas dažādām organizācijām, tostarp universitātēm, skolām, izglītības un apmācību sniedzējiem, ideju laboratorijām, pētniecības organizācijām un privātiem uzņēmumiem. Uzziniet vairāk par organizācijām pieejamajām dažādajām iespējām.

Pieteikšanās process

Atkarībā no programmas daļas, kurai jūs piesakaties, jums būs jāaizpilda konkrēta pieteikuma veidlapa. Parasti tā būs vai nu e-veidlapa (PDF) vai tiešsaistes veidlapa. Pamācībā soli pa solim tiek izskaidrots, kā izmantot katru no šīm veidlapām:

Pēc pieteikšanās

Plašāku informāciju par pieteikuma izvērtēšanu un pārbaudi, lūdzu, skatiet programmas vadlīniju C daļā - Informācija pieteikumu iesniedzējiem.

Bendrinti šį puslapį