Kaip pateikti paraišką

Pagal "Erasmus +" programą organizacijoms ir asmenims suteikiamos įvairios galimybės. Tačiau, priklausomai nuo programos dalies, pagal kurią norėtumėte pateikti paraišką, rengimo ir taikymo tvarka gali skirtis. Leiskite jums padėti suprasti šį procesą:

Prieš pateikiant paraišką:

Bendras kvietimas teikti paraiškas

Kiekvienais metais skelbiamas bendras kvietimas teikti paraiškas, kuriame pateikiamos galimybės organizacijoms ir asmenims, dirbantiems švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Kvietime galite rasti programos tikslus, veiksmų apžvalgą, galimų dalyvių tinkamumą, projektų biudžetą ir trukmę bei kiekvieno veiksmo pateikimo terminus. Galite susipažinti su naujausiu kvietimu teikti pasiūlymus skiltyje "Kvietimai". Be to, kai kurie konkretūs kvietimai teikti paraiškas skelbiami centralizuotame lygmenyje Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos interneto svetainėje.

Programos vadovas

Veiksmų, pagal kuriuos galite paraiškas, išsami sąlygų ir reikalavimų apžvalga pateikta Erasmus+ programos vadove. Tai yra pagrindinis dokumentas visiems, kurie svarsto galimybę teikti paraiškas bei kurį galima rasti internete arba atsisiųsti kaip PDF.

Kas gali dalyvauti?

Erasmus+ yra prienama daugeliui asmenų ir organizacijų, nors finansavimo sąlygos skiriasi pagal veiksmų rūšį bei šalis. Šalys, kurios gali dalyvauti, yra suskirstytos į dvi pagrindines kategorijas:

  • Programos šalys: gali dalyvauti visuose Erasmus+ programos veiksmuose.
  • Šalys partnerės: gali dalyvauti tam tikruose programos veiksmuose, atsižvelgiant į konkrečius kriterijus ar sąlygas.

Daugiau informacijos apie reikalavimus pagal šalis rasite atitinkamame Erasmus+ programos vadovo skyriuje.

Registracija

Tam, kad organizacija galėtų teikti paraišką finansavimui gauti, pirmiausia ši organizacija turi prisijungti prie Europos Komisijos naudotojų tapatybės atpažinimo sistemos "EU login". Europos Komisijos naudotojų tapatybės atpažinimo sistema (anksčiau vadinta ECAS) identifikuoja vartotoją daugelyje Komisijos informacinių sistemų.

Jums reikės prisijungti prie Dalyvio portalo su savo "EU login" duomenimis ir užregistruoti savo organizaciją, kad gautumėte unikalų 9 skaitmenų dalyvio identifikavimo kodą (PIC).

Jei esate asmuo, norintis teikti paraišką, turėsite susisiekti su organizacija, kuriai priklausote (pvz., Universitetas).

Kas įgyvendina Programą?

Už Erasmus+ programą yra atsakinga Europos Komisija, Europos Komisijos Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros agentūra, nacionalinės agentūros visose programos šalyse ir keletas nacionalinių struktūrų kai kuriose šalyse partnerėse.

Europos lygmeniu už centralizuotų programos „Erasmus+“ veiksmų įgyvendinimą yra atsakinga Europos Komisija ir Europos Komisijos švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji agentūra Briuselyje, taip pat žinoma kaip Vykdomoji agentūra. Centralizuoti projektai yra didesni ir strateginiai, skirti spręsti konkrečius klausimus visoje Europoje.

Decentralizuotą veiklą tiesiogiai valdo nacionalinės agentūros, įsikūrusios kiekvienoje programos šalyje, arba nacionalinės struktūros už ES ribų. Dauguma tokių projektų įgyvendinami nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu, ir daugiausia dėmesio skiriama mainams tarp šalių.

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite mūsų puslapio skyriuje Kas įgyvendina Programą?

Galimybės

Asmenys

Erasmus+ suteikia galimybes įvairaus amžiaus žmonėms bei padeda jiems tobulėti ir dalintis žiniomis ir patirtimi įvairių šalių organizacijose ir institucijose. Pasižiūrėkite, kokios yra galimybės studentams, darbuotojams, stažuotojams, mokytojams, jauniems žmonėms ir jaunimo darbuotojams bei kitiems.

Organizacijos

Erasmus+ suteikia galimybes daugeliui organizacijų, įskaitant universitetus, mokyklas, švietimo ir mokymo personalą, ekspertų grupes, mokslinių tyrimų organizacijas ir privačias įmones. Sužinokite daugiau apie galimybes skirtingoms organizacijoms.

Paraiškų teikimo procesas

Priklausomai nuo to, pagal kokį programos veiksmą jūs teikiate paraišką, turėsite užpildyti konkrečią paraiškos formą. Paprastai tai bus elektroninė forma (PDF) arba internetinė forma. Žingsnis po žingsnio vadove yra paaiškinama, kaip naudoti bet kurią formą:

Po paraiškos pateikimo

Norėdami gauti daugiau informacijos apie paraiškos vertinimą ir patikrinimą, patikrinkite Programos vadovo C dalį "Informacija pareiškėjams".

Bendrinti šį puslapį